Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προτάσεις για την Ανθρωπιστική Κρίση

Με αφορμή το πρώτο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα «Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», η ΕΣΑμεΑ απέστειλε στη Βουλή τις προτάσεις της, μέσω των οποίων θα ανακουφιστούν άτομα με αναπηρία,

χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι γνωστό ότι η  οικονομική κρίση και τα σκληρά μνημονιακά μέτρα επιβλήθηκαν άκριτα και οριζόντια σε φτωχούς συμπολίτες μας, οι οποίοι εκτός από το αυξημένο βιοτικό κόστος  αντιμετωπίζουν και το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους.
 
Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν πρωτοφανείς  αδικίες που υπέστησαν συνταξιούχοι αναπηρίας ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι δεν εξαιρέθηκαν από τις περικοπές που σημειώθηκαν στις κύριες συντάξεις τους με τους μνημονιακούς νόμους 4093/12 και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου όπως κυρώθηκε με το ν. 411/2013. Ταυτόχρονα με τις μειώσεις των κύριων συντάξεών τους, οι συνταξιούχοι αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67%  οι οποίοι είναι κάτω των 65 ετών των ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπέστησαν και το μέτρο της διακοπής του ΕΚΑΣ. Αναντίρρητα αυτοί οι συνταξιούχοι τα τρία τελευταία χρόνια ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Με το έγγραφό της,  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τις συμπληρώσεις και αλλαγές στα άρθρα του παρόντος  νομοσχεδίου, και στη συνέχεια προτείνει τη συμπερίληψη διατάξεων για την αποκατάσταση αδικιών που υπέστησαν οι συνταξιούχοι αναπηρίας ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.