Εντατικοί έλεγχοι για το κάπνισμα στο νομό Λακωνίας

Σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων και εφαρμογή ερμηνευτικών εγκυκλίων, έχουν συγκροτηθεί τα Κλιμάκια Ελέγχου για την εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας. Ως εκ τούτου οι υπεύθυνοι των Ιδιωτικών ή Δημόσιων Φορέων

(καταστήματα, χώροι εργασίας, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ.) οφείλουν να γνωρίζουν ενημερώνοντάς σχετικά και τους υφισταμένους τους, ότι ανά πάσα ημέρα τα αρμόδια όργανα Ελέγχου έχουν την υποχρέωση να επισκεφθούν τα κτίρια που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του αντικαπνιστικού Νόμου.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα διαπιστώσουν παραβάσεις του Αντικαπνιστικού Νόμου, θα προχωρούν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, τόσο σε βάρος των υπευθύνων καθενός χώρου, όσο και σε βάρος των καπνιστών, τα οποία θα πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Ιδιαιτέρως οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κλειστούς ή στεγασμένους χώρους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι η παρουσία σταχτοδοχείων σε τραπέζια ή πάγκους παραμονής πελατών, η απουσία επαρκούς σήμανσης για την απαγόρευση του καπνίσματος, καθώς και η έλλειψη του Βιβλίου Αναφοράς του Αντικαπνιστικού Νόμου, συνιστούν παραβάσεις και επισείουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία τα αρμόδια όργανα θα προχωρούν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων σε βάρος των παραβατών και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ