Κάλεσμα αλληλεγγύης Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας

amea1Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας γίνεται καθημερινά δέκτης της αγωνίας των μελών του, λόγω των πολλαπλών δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει ανατροπές στη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη.

Στην περίπτωση μας τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, διότι παρεπόμενο αποτέλεσμα της αναπηρίας είναι το αυξημένο κόστος ζωής των ΑμεΑ. Σήμερα, το κόστος αυτό έχει ανυψωθεί περαιτέρω, λόγω των μειώσεων ή και της διακοπής των ιατροφαρμακευτικών, φυσικοθεραπευτικών και λοιπών καλύψεων, μέσω των ασφαλιστικών μας ταμείων κτλ. Τα ΚΕΠΑ έχουν μετατραπεί σε «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» και «γιατρεύουν» αναπηρίες.
 
Επιδόματα και συντάξεις έχουν διακοπεί μόνιμα ή παροδικά, τα ποσά έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις και η καταβολή τους καθυστερεί σε μόνιμη βάση. Αξιολογώντας τα στοιχεία που συλλέγουμε για την κατάσταση στο νομό Λακωνίας, τα οποία συμπληρώνουν δημοσιευμένες έρευνες της ευρωπαϊκής επιτροπής, καταλήγουμε με βεβαιότητα, στο δυσάρεστο συμπέρασμα, ότι ένα μεγάλο πλέον τμήμα του γενικού πληθυσμού της χώρας μας, πάνω από το 1/4, ζει κάτω από το όριο της φτώχιας. Επιβιώνει με ετήσιο εισόδημα από 0 έως 5.000 ευρώ.
 
Καλούμε όλους τους πολίτες να αναζητήσουν τον άνθρωπο μέσα τους και να στηρίξουν τον συνάνθρωπο της διπλανής πόρτας. Να ενισχύσουν τις δομές αλληλοβοήθειας της περιοχής τους, των οποίων το αγαθό έργο είναι δυνατό να παρακολουθούν.
         
Καλή Ανάσταση!!!