Ανάθεση φύλαξης του Διοικητηρίου Π.Ε Λακωνίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας, με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης μέσω της συλλογής οικονομικών προσφορών.

Αντικείμενο του έργου:  «η φύλαξη του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας, εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντα χώρου, με τη φυσική παρουσία ενός φύλακα καθημερινώς και με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων (κάμερες) που διαθέτει το κτίριο, για χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2013»,  
     
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 13.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ).
     
Για αναλυτικές πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιολογητικά-πλήρης κείμενο ανακοίνω-σης) θα απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών Π.Ε.Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου, τηλ. 27313-63184,185,195 και 196.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ