Καλαμάτα:Στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου

στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 5.781.000,00 €
Ειδικότερα,
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  5.781.000,00 € και επιλέξιμης δαπάνης 3,935,662.90 €
Το έργο αφορά στην αντικατάσταση με αγωγούς ΡΕ 3ης γενιάς ,τμημάτων του δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες που εμφανίζουν σημαντικές διαρροές σε ποσοστό της τάξης του 30% και  μεγάλη συχνότητα βλαβών μετά από την πολύχρονη λειτουργία τους.
Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν ανέρχεται στα 57,60 Km. Από αυτά τα 50,09 Km αφορούν σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 90 , 2,1 Km αφορούν σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 125 , 3,95 Km αφορούν σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 160 ενώ τα υπόλοιπα 1,46 Km σε δίκτυα αγωγών με διατομή D 225 . Επί πλέον θα πραγματοποιηθούν και οι συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται.