Σημαντικές πληροφορίες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία

amea1Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ κατά προτεραιότητα.
Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία κατά προτεραιότητα.

«Σας υπενθυμίζουμε τις σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορούν στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ.) από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ καθήκον της υπηρεσίας είναι η ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου προς τα άτομα αυτά.

Για το λόγο να φροντίσετε ώστε οι πολίτες με αναπηρία που προσέρχονται στην υπηρεσία σας, να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα για να μην παρατηρείται το φαινόμενο αναμονής των ατόμων αυτών σε ατέλειωτες «ουρές».
Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία καθήκον όλων μας είναι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα μεταξύ των συναλλασσομένων, να αναρτήσετε σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο στην υπηρεσία σας στην οποία θα αναγράφεται με ευανάγνωστη γραμματοσειρά η φράση : “Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα”.

Να φροντίσετε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών».

Παράταση 6 μηνών για τη καταβολή της αναπηρικής σύνταξης όσων διακόπηκε μέχρι τις 30 Απριλίου.

Παρατείνεται για έξι μήνες η καταβολή της αναπηρικής σύνταξης όσων διακόπηκε μέχρι τις 30 Απριλίου, λόγω της καθυστέρησης των ΚΕΠΑ να τις επανεξετάσει. Ο ΟΓΑ θα επαναχορηγήσει την αναπηρική σύνταξη, εφόσον εκκρεμεί η υπόθεση τους στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, από την 1η Ιουλίου 2013.

Οι 5.200 συνταξιούχοι προσωρινά ανάπηροι θα λάβουν την 1η Ιουλίου συντάξεις τριών μηνών (Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2013). Για τους επόμενους μήνες η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα μέχρι τη συμπλήρωση του εξαμήνου.

Σε όσους συνταξιούχους διακοπεί η σύνταξη και μετά τις 30 Απριλίου θα παρατείνεται η σύνταξη αναπηρίας για άλλους 6 μήνες μέχρι να βγει η απόφαση από τα ΚΕΠΑ.

Στην ρύθμιση υπάγονται μόνο οι συνταξιούχοι αναπηρίας και όχι οι επιδοματούχοι (προσωρινά παραπληγικοί ή τυφλοί).

Εάν μετά την γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχαν αρχικά, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές αναζητούνται άτοκα διά συμψηφισμού με μηνιαία παρακράτηση 20% από τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές.