13/6: Διακοπή Ρεύματος σε χωριά του Πάρνωνα

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Πέμπτη  13/6/2013 από ώρας 08:00 έως 15:00 στις  περιοχές: Βασσαρά, Βέροια,Βρέσθενα, Μ. Βρύση ,Καρυές, Βαρβίτσα, Βαμβακού κλπ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.