Προσωρινή στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι λόγω των οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΣΤΡΑ» στο κτίριο όπου στεγάζεται η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η υπηρεσία θα μεταφερθεί προσωρινά σε διπλανά κτίρια στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στο γραφείο του «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Μαγούλα.
Το κοινό θα εξυπηρετείτε από Τρίτη 28/2/2017 στα ακόλουθα σημεία:

Υπηρεσίες Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Σημεία εξυπηρέτησης κοινού Τηλέφωνο
Προϊσταμένη Δ/νσης
Γραφείο «Βοήθεια στο Σπίτι» 2731361128
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο) 2731361106
2731361104

Τμήμα Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής, Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο) 2731361102
Τμήμα Ενέργειας, Σχεδιασμού και Πρασίνου Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο) 2731361110
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο «Βοήθεια στο Σπίτι» 2731361128

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.