Παρέμβαση Γρηγοράκου στη Βουλή για το δάκο

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατέθεσε ερώτηση με αρ. πρωτ.: 2349/30-12-2016 προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Β. Αποστόλου, σχετικά με την καταστροφή της σοδειάς των ελαιοπαραγωγών Λακωνίας από δάκο και μυκητολογικές ασθένειες. Στην ερώτησή του, ο κ. Γρηγοράκος επισημαίνει το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν φέτος οι ελαιοπαραγωγοί, διευκρινίζοντας ότι αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή αλλά και στην αδυναμία τεχνικής αντιμετώπισης του θέματος από την πολιτεία με τα προγράμματα δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας. Τονίζει ότι η απώλεια εισοδήματος των αγροτών θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς τις οικογένειές τους και την πολιτεία. Τέλος, ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν θα δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες, αν πρόκειται να ληφθεί μέριμνα για βελτίωση των προγραμμάτων δακοκτονίας και αν θα εκπονηθούν προγράμματα για τη μελέτη και αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών που πλήττουν τον ελαιόκαρπο. Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Β. Αποστόλου

Θέμα: «Καταστροφή σοδειάς ελαιοπαραγωγών Λακωνίας από δάκο και μυκητολογικές ασθένειες».

Η φετινή ελαιοπαραγωγή καθώς και η ποιότητα του ελαιολάδου στο νομό Λακωνίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η προσβολή του ελαιοκάρπου από δάκο και μύκητες, όπως το γλοιοσπόριο και η κερκόσπορα, είχαν ως αποτέλεσμα σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Λακωνίας να υπάρξει πολύ χαμηλή παραγωγή καθώς και κακή ποιότητα ελαιολάδου. Σε κάποιες περιοχές το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο, ώστε μιλάμε για πτώση της παραγωγής έως και 90%.

Για την κατάσταση ευθύνονται: Α) οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, πολλές βροχοπτώσεις το καλοκαίρι και το φθινόπωρο αλλά και Β) αιτίες που αφορούν στα προγράμματα εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας, όπως μεγάλος χρόνος ολοκλήρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθυστερημένη και συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση του έργου, μικρός αριθμός συντελεστών του προγράμματος (τομεάρχες, επόπτες δακοκτονίας, εργολάβοι, κλπ). Επιπλέον, ο αριθμός ψεκασμών κάθε χρονιάς καθορίζεται με βάση στοιχεία προηγούμενων χρόνων και δεν υπάρχει ευελιξία και προσαρμογή στη δυναμική του πληθυσμού του εντόμου.

Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η μελέτη των μυκητολογικών ασθενειών που προσέβαλαν τον ελαιόκαρπο, η εκπόνηση προγραμμάτων αντιμετώπισής τους καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών.

Γεγονός είναι, ότι με όλα τα παραπάνω προβλήματα, η φετινή χρονιά αποδεικνύεται καταστροφική για ένα πολύ μεγάλο αριθμό αγροτών που, ενώ από τη μία θα βρεθούν ουσιαστικά χωρίς εισόδημα, από την άλλη θα κληθούν να ανταποκριθούν στις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες τους, να πληρώσουν φόρους και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία. Σε ανάλογες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση των πληγέντων από τον ΕΛΓΑ. Δυστυχώς, δεν συμβαίνει το ίδιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, μολονότι ενέχει τα χαρακτηριστικά μιας φυσικής καταστροφής, ενώ μερίδιο ευθύνης για την ελλιπή αντιμετώπισή της κατάστασης έχει και η πολιτεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα της καταστροφής της σοδειάς των ελαιοπαραγωγών; Θα δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες;

2. Πρόκειται να ληφθεί μέριμνα για βελτίωση των προγραμμάτων δακοκτονίας, τόσο όσον αφορά στη χρηματοδότησή τους όσο και στην αποτελεσματική εφαρμογή τους;

3. Θα εκπονηθούν προγράμματα για τη μελέτη και αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών που πλήττουν τον ελαιόκαρπο;

Ο Βουλευτής,
Λεωνίδας Γρηγοράκος

Κοινοποίηση