Λακωνία | Παραδίδονται σήμερα δύο νέα ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί η παράδοση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δυο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Λακωνίας. Η προμήθεια των ασθενοφόρων εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για οχήματα (van κλειστού τύπου) που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων. Έχουν τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και μεταφοράς πάσχοντος και δυνητικά σε έκτακτες περιστάσεις μεταφορά και υποστήριξη δυο ασθενών.

Κοινοποίηση