Κορινθία | Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής αποχετευτικών έργων

Συνολικού προϋπολογισμού 18.100.000,00€

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκου Ταγαρά, των Δημάρχων Κορινθίων κ. Νίκου Σταυρέλη, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργου Γκιώνη, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μανώλη Γραφάκου και του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ κ. Μιχάλη Χατζή, υπεγράφησαν σήμερα τρείς συμβάσεις (Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων των οικισμών Γαλατακίου, Λουτρών Ωραίας Ελένης & Κάτω Αλμυρής, έργα αποχέτευσης ακαθάρτων Ισθμίας, έργα μεταφοράς λυμάτων Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής και Ισθμίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ε.Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων), για  την  «Αποχέτευση Ακαθάρτων Ανατολικού Μετώπου Νομού Κορινθίας (Σαρωνικού)», συνολικού προϋπολογισμού 18.100.000,00€.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Μιχάλης Χατζής δήλωσε ότι είναι ένα έργο που θα δώσει ανάπτυξη στην περιοχή του Σαρωνικού και θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Είμαι ευτυχής που παρίσταμαι στην υπογραφή μιας από τις πιο ιστορικές συμβάσεις που έχουν γίνει στον Δήμο Κορινθίων. Είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο γιατί ο Σαρωνικός ενώνει και τους δύο Δήμους.

Οφείλω να ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια σε όσους διαχρονικά συνέβαλαν για αυτό το έργο.Υπογράψαμε τις συμβάσεις με τους εργολάβους των έργων Αποχέτευσης λυμάτων Αλμυρής, Λουτρών, Γαλατακίου, προϋπολογισμού 6.500.000 €, της Ισθμίας, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προϋπολογισμού 4.600.000€, καθώς και του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού από την Αλμυρή μέχρι τον βιολογικό καθαρισμό των Αγ. Θεοδώρων προϋπολογισμού 6.500.000€.

Θέλω να δηλώσω ότι χωρίς τον Νίκο Ταγαρά θα είχαμε χάσει το έργο, διότι τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας κ.κ. Γραφάκος και Φράγκος έκαναν τα πάντα για να προχωρήσει το έργο και μέχρι το τέλος του 2025 να είμαστε σε θέση να το εγκαινιάσουμε».

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργος Γκιώνης μίλησε για ένα τεράστιο έργο που θα δώσει περαιτέρω ανάπτυξη στους δύο Δήμους και θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και αειφόρου περιβάλλοντος.

 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαράς δήλωσε:

«Δρομολογήσαμε ουσιαστικά την εξαρχής κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Γαλατακίου, Αλμυρής και Λουτρών Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων και στον οικισμό της Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, όπως και τη μεταφορά των λυμάτων των παραπάνω οικισμών προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίων Θεοδώρων.

Σημειώνω ότι για το Γαλατάκι, την Κάτω Αλμυρή και τα Λουτρά Ωραίας Ελένης πρόκειται να κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο συνολικού μήκους πάνω από 32 χλμ. επί του οποίου θα γίνουν περί τις 1.500 ιδιωτικές συνδέσεις. 

Η Ισθμία και το Καλαμάκι πρόκειται να αποκτήσουν επίσης αποχετευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 19 χλμ., επί του οποίου θα γίνουν περί τις 500 ιδιωτικές συνδέσεις.

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί αγωγός μεταφοράς μήκους 15 χλμ. που θα μεταφέρει τα λύματα από την Ισθμία, το Καλαμάκι, τα Λουτρά Ωραίας Ελένης και την Κάτω Αλμυρή στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίων Θεοδώρων, ενώ έχει συνυπολογιστεί χρηματοδότηση για τις όποιες αρχαιολογικές εργασίες και απαλλοτριώσεις ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου».

https://www.youtube.com/watch?v=PKEhn_66SA0&t=5s