Βιοκαλλιεργητές προς ΟΠΕΚΕΠΕ: “Θετικό που απαντήσατε ένα χρόνο μετά”

ΠΡΟΣ

1. ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπόψη Προέδρου κ. Καπρέλη

2. Γεν. Γραμματεία Πρωθυπουργού

3. Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Phil Hogan

4. Γενική Γραμματεία Ε.Ε.

5. Επιτροπή Αναφορών Ε.Ε.

ΚΟΙΝ

1. κ. Αραχωβίτη Σταύρο, Βουλευτή Λακωνίας

2. κ. Δαβάκη Αθανάσιο, Βουλευτή Λακωνίας

3. κ. Γρηγοράκο Λεωνίδα, Βουλευτή Λακωνίας

4. κ. Βράντζα Παναγιώτα, Βουλευτή Καρδίτσης

5. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης

6. Σύλλογο Γεωπόνων Λακωνίας

7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

i. Γραφείο Υπουργού κ. Αποστόλου

ii. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Τσιρώνη

iii. Γραφείο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κασίμη

iv. Γ. Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020

v. Γ. Δ. Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

8. Σύλλογο Γεωπόνων Λακωνίας

9. ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο υπ. αρίθμ. 78814/20-09-2017 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταρχάς είναι θετικό το ότι αποφασίσατε μετά από ένα χρόνο να απαντήσετε στο τελευταίο μας έγγραφο, παρόλο που αγνοήσατε όλα τα προηγούμενα.

Στο έγγραφο σας κ. Πρόεδρε ξεκινάτε την αφήγηση σας την 1η Ιανουαρίου του 2016 παραλείποντας εντέχνως και σκοπίμως τα προηγούμενα χρόνια 2012 έως και 2015. Θα σας θυμίσουμε λοιπόν ότι εμείς οι δικαιούχοι σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 74/4119/13-01-2012 πρόσκληση για πενταετή ένταξη στο πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία υπογράψαμε συμβάσεις στις 03/04/2014 (δύο χρόνια μετά). Η ισχύς της σύμβασης άρχιζε από την 16/03/2012 (ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης) και λήγει την 15/03/2017, ήτοι διάστημα συνεχές πέντε ετών.

Εφόσον λοιπόν η σύμβαση έχει λήξει στις 15/03/2017 οφείλατε να έχετε πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις σας στους δικαιούχους. Δυστυχώς για εσάς, ούτε την μόνη και μία δέσμευση σας δεν κρατήσατε ως οφείλατε από το νόμο. Αντιθέτως μας υποχρεώνατε εφόσον συνεχίσουμε την εφαρμογή της δράσης μετά το πέρας του προγράμματος 2007 – 2013 να προσαρμόσουμε τις δεσμεύσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επίσης παρότι προβλεπόταν ότι σε περίπτωση τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου (έγινε 4 φορές), η τελευταία μάλιστα στις 28/7/2017, δεν έχει γίνει τροποποίηση συμβάσεων. Παρότι έχετε επανειλημμένα ερωτηθεί εγγράφως από εμάς για τα ανωτέρω, ουδέποτε όμως απαντήσατε μέχρι σήμερα. Τώρα το ότι οι πληρωμές, με δική σας και μοναδική ευθύνη, κατέστησαν ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και θα πρέπει να πληρωθούν από τα χρήματα του ΠΑΑ 2014-2020, ήταν φυσικό επόμενο… Αλήθεια, πού πήγαν τα χρήματα του ΠΑΑ 2007-2013 για τα Αγροπεριβαλλοντικά; Αναλάβετε επιτέλους την ευθύνη και πείτε μας πόσα είναι τα χρήματα για όλες τις δράσεις και ειδικά για την βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία. Επίσης ενημερώστε μας εφόσον, βάσει του άρθρου 3 της σύμβασης που έχουμε υπογράψει, έχει λήξει η ισχύς της στις 15/03/2017 και δεν έχουμε πληρωθεί ακόμη, τι θα γίνει; Είχατε υποχρέωση να ενημερώσετε, δεν το κάνατε, εξηγήστε μας γιατί.

Εμείς στην συντριπτική μας πλειοψηφία εκπληρώσαμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις μέχρι και την λήξη της σύμβασης, ενώ εσείς την μία και μοναδική σας συμβατική υποχρέωση, να πληρώνετε κατ’ έτος, δεν την τηρήσατε!

Τώρα, όσον αφορά το αφήγημα σας για μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 έχουμε να σας πούμε τα κάτωθι και ζητάμε απάντηση:

1. Τι γίνεται με τους δικαιούχους της διετούς παράτασης 2012-2013 που δεν έχουν πληρωθεί; Θυμίζω ότι έχουν υποβάλει αιτήσεις θεραπείας, έχουν δικαιωθεί, αλλά πέραν τούτου δεν έχουν γίνει οι πληρωμές τους.

2. Οι κωδικοί λαθών που εφαρμόζετε από το μηχανογραφικό σας σύστημα έχουν, βάση του εγχειριδίου σας, την ίδια ερμηνεία για όλους, χωρίς παρερμηνείες και διάφορα τερτίπια (συνημμένο 2: κωδικοί λαθών)

3. Οι κωδικοί με την μεγαλύτερη συχνότητα για το νομό Λακωνίας με οικονομική επίπτωση (κυρώσεις) είναι αυτοί που σκοπίμως δεν αναφέρεστε, χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν, και αφορούν τους κωδικούς: 23120, 25003, 25007, 25027, 25054 και στο 100% των δικαιούχων ο κωδικός 59100!!! Επίσης οι κωδικοί 23121 (διαφορά >50%), 23119, 24063 εμφανίζονται κατά κόρον στις καταστάσεις πληρωμών. Τι έχετε να μας πείτε για αυτό;

4. Όχι μόνο δεν υπάρχει αναφορά στην περιγραφή των ευρημάτων στις καταστάσεις για την ενημέρωση των παραγωγών και ούτε και υπήρξε ποτέ, αλλά επίσης από τις καταστάσεις λείπουν τα ΑΦΜ και τα πατρώνυμα που καταστούν τον εντοπισμό πολύ δύσκολο. Επίσης ενώ η πληρωμή είναι μία και ενιαία, οι καταστάσεις πληρωμής είναι εις διπλούν και δημιουργούν σύγχυση. Αυτά όλα συμβαίνουν τώρα τελευταία και οφείλετε να μας πείτε την αλήθεια για ποιο λόγο συμβαίνουν.

5. Από τα στοιχεία που παραθέτετε για τις υπογραφείσες συμβάσεις για πενταετία στη Λακωνία, διαπιστώνουμε ότι οι δικαιούχοι με μηδενικό ποσό πληρωμής από το 2012 έως και το 2014, αυξήθηκαν σε ποσοστό 100% ήτοι 19 το 2012, 27 το 2013 και 35 το 2014. Τυχαίο.. δεν νομίζω! Επίσης πάλι από τα στοιχεία σας, ενώ οι συμβάσεις είναι 505 και οι δικαιούχοι πληρωμής έτους 2012 είναι 231, στις καταστάσεις απορριπτομένων δεν είναι 121 άτομα αλλά μόνο 104. Τι συμβαίνει με αυτούς που λείπουν, δηλαδή με 17 δικαιούχους; Το ίδιο συμβαίνει και με τα έτη 2013 και 2014. Θέλουμε πλήρη διαφάνεια για όλα αυτά καθώς και στα προαναφερθέντα (παρ. 4 και 5).

6. Επανειλημμένα έχουμε ρωτήσει εγγράφως και ρωτάμε ξανά βάση ποιας απόφασης εθνικής και κοινοτικής προχωρήσατε στον κατακερματισμό των αγροτεμαχίων με αποτέλεσμα να μειώνετε η εκμετάλλευση, να επιβάλλετε κατά συνέπεια ποινές, να απορρίπτετε αιτήσεις πληρωμής, να δημιουργείτε θέμα με την πυκνότητα φύτευσης (απόρριψη) και τέλος να παρεμβαίνετε αυθαίρετα και παράνομα στο σύστημα μειώνοντας την εκμετάλλευση;

Όλα τα ανωτέρω είναι ενέργειες ποινικά κολάσιμες. Το ότι όλοι οι δικαιούχοι ενημερώνονται ταυτόχρονα αφενός για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας πληρωμής και αφετέρου για τα σφάλματα επί των αιτημάτων πληρωμής και την επίπτωση αυτών στο ποσό πληρωμής, είναι ψευδέστατο. Πείτε μας πως μετά από τον έλεγχο των ενστάσεων για το έτος 2014 από τους 72 κομμένους πληρώνονται οι 39 αλλά οι καταστάσεις πληρωμών μετά τις ενστάσεις έχουν 139 δικαιούχους! Οι επιπλέον 100 είχαν κάνει ένσταση ή προέκυψαν.. ; Η αρχή της ισότητας, της απαιτούμενης νομιμότητας και διαφάνειας απαιτεί άμεσες εξηγήσεις. Οι δε υπόλοιποι που απορρίπτονται ξανά, ήτοι 33, θεωρούνται οι ενστάσεις τους «άνευ αντικειμένου». Πώς εξηγείται αυτό στην γλώσσα της ισότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας; Είναι η δεύτερη φορά που θέτουμε αυτό το ερώτημα και οφείλετε να απαντήσετε.

7. Σας θυμίζουμε ότι βάση του θεσμικού πλαισίου του προγράμματος 2007-2013 ΚΥΑ υπ. αρίθμ. 079833/25-10-2011 ΦΕΚ 2366 άρθρο 23 Γενικοί Κανόνες Εφαρμογής παρ. 1 ρητά αναφέρει:

«Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις πληρωμής και οι δηλώσεις εφαρμογής μπορούν να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους, σε περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων που έχουν διαπιστωθεί από τους φορείς υλοποίησης (ΔΑΟ, ΔΑΟΚ στην περίπτωση μας) ή άλλες ελεγκτικές αρχές». Γιατί δεν τηρήσατε την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και κρατούσατε από τότε το έρμο το σύστημα κλειστό; Τι θέλατε να αποφύγετε; Τι κρύβατε; Απαντήστε μας έστω και τώρα.

8. Στις 23/09/2017 εκδώσατε και ανακοινώσατε κάποιες οδηγίες διόρθωσης προφανών σφαλμάτων (εγχειρίδιο) μέσω διοικητικών πράξεων και υποβολής εκπρόθεσμων ΕΑΕ. Στα έχοντας υπόψη, επικαλείστε κάποιους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και καλά κάνετε μεν, όμως για τους ίδιους κανονισμούς εμείς σας έχουμε καταγγείλει στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, ακριβώς επειδή δεν τους τηρούσατε μέχρι σήμερα. Όμως επειδή ακόμα και τώρα αποφασίσατε να τους εφαρμόσετε κατά το δοκούν, σας ρωτάμε σε ποιον κανονισμό αναφέρετε η απαγόρευση αλλαγής ήτοι στο προαναφερθέν εγχειρίδιο των κάτωθι ενοτήτων:

– Ενότητα 2.2.8 Τροποποιήσεις μέτρα δράσης (δικό σας λάθος ΕΑΕ 2016), το έχουμε καταγγείλει

– Ενότητα 3.1, Υποενότητα 3.1.1, σχετικό 1 Ενότητα Χαρτογραφικού Υποβάθρου και σχετικό 3 Ενότητα Ενδείξεις – Ενεργοποίηση δικαιωμάτων και σχετικό 4 Διαγραφή ή προσθήκη αγροτεμαχίων

– Ενότητα 3.2. Υποενότητα 3.2.1, σημείο 4 Αρδευόμενο, γεώτρηση, υπάρχει και αρδευόμενο από Ομβροδεξαμενή ή Λιμνοδεξαμενή που εσείς δεν το έχετε ανακαλύψει ακόμα και το σύστημα σας δεν το αποδέχεται.

9. Ακόμα και τώρα αποφεύγετε να μας γνωστοποιήσετε τα ονόματα των μελών της «Ομάδας Υποστήριξης Εφαρμογής Αγροπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων». Το ότι παραδέχεστε ότι αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκτελούν εντολές είναι μια αρχή… Όμως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς ότι η αποστολή σωρείας εγγράφων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία δίνουν οδηγίες, εντολές, ανακαλούν επιστολές που αφορούν οικονομικό αντικείμενο και τα ανωτέρω δεν έχουν στοιχεία του φορέα, στοιχεία συντάξαντα, υπογράφοντα, υπογραφή, σφραγίδα, αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, δεν συνάδουν με την γλώσσα της ισότητας, της νομιμότητας, της διαφάνειας ή της διαύγειας. Επιπλέον αμφισβητείτε η νομιμότητα των πράξεων που εκτελέστηκαν με βάση τα ανωτέρω ανεπίσημα και ανυπόγραφα έγγραφα. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε την απόφαση που ορίζει τα μέλης της ανωτέρω ομάδας, τις αρμοδιότητες της και ποιος ο εντολέας.

10. Σε πρόσφατη επιστολή του προς εμάς στις 27/09/2017, ο Βουλευτής Λακωνίας και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας για το αγροτικό, κ. Σταύρος Αραχωβίτης αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και μας προτρέπει «να συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό την διεκδίκηση όποιων δίκαιων προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που έως τώρα διαπιστώνονται αναφέροντας τα ζητήματα σωστής εγγραφής των κωδικών παράλληλης δράσης για όλα τα έτη, έλεγχος για την ενσωμάτωση των διοικητικών πράξεων καθώς και τα ζητήματα τεμαχισμού αγροτεμαχίων/ πυκνότητας δένδρων κτλ».

Τέλος, το κλείσιμο της επιστολής σας το είχε επικαλεσθεί και ο προκάτοχος σας, με τα γνωστά αποτελέσματα. Να θυμίσω στους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ τι υποστήριζαν στην καταγγελία τους στις 24/1/2013 σχετικά με τις δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου και πληρωμών… Η δυσλειτουργία του συστήματος είναι δική σας επαναλαμβανόμενη παραδοχή «πειραγμένο λογισμικό» και αποδεικνύεται μέσα από τα έγγραφα σας. Εμείς στις επιστολές μας απλά περιγράφουμε τις δικές σας παραδοχές και τίποτα άλλο. Ο ισχυρισμός σας για την καλή διαδικασία ελέγχου και πληρωμών εκθέτει κ. Πρόεδρε και εσάς αλλά και αυτούς που επικαλείστε ότι σας έχουν ελέγξει. Το Υπουργείο και κατ’ επέκταση και εσείς ως Αρμόδιος Οργανισμός Πληρωμών είσαστε ανακόλουθοι της μιας και μοναδικής συμβατικής υποχρέωσης σας. Για μια ακόμη φορά σας λέμε ότι οι συμβάσεις έληξαν στις 15/03/2017 και κατ’ επέκταση και οι συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Για την Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας

Ο Πρόεδρος, Καραμπάσης Δημήτρης