Χρεώσεις βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ

Ενημέρωση από τον Περικλή Σταυράκο

Τους υπολογισμούς για ορισμένες οικιακές / επαγγελματικές χρήσεις βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ, με κατανάλωση 60 κ.μ. ανά τρίμηνο στην οικιακή χρήση σύμφωνα με το σενάριο της επιχείρησης, κοινοποίησε ο Περικλής Σταυράκος, πρόεδρος Παρορίου.

Ειδικότερα:

1) Ότι ισχύει για το ΠΑΡΟΡΙ ισχύει για τα χωριά της ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ με φυσική ροή (πλην ΤΑΫΓΕΤΗΣ και ΣΤΑΥΡΟΥ),
2) ότι ισχύει για τον ΜΥΣΤΡΑ ισχύει για τα χωριά της ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ με άντληση,
3) ότι ισχύει για τα ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ισχύει για τα χωριά της ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ με φυσική ροή,
4) ότι ισχύει για τη ΒΟΡΔΟΝΙΑ ισχύει για τα χωριά της ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ με άντληση,
5) ότι ισχύει για την ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ισχύει για τα χωριά της ΔΕ ΦΑΡΙΔΑΣ με φυσική ροή,
6) ότι ισχύει για την ΠΟΤΑΜΙΑ ισχύει για τα χωριά της ΔΕ ΦΑΡΙΔΑΣ με άντληση.

Επίσης έκανε γνωστούς και τους υπολογισμούς για τη ΣΕΛΛΑΣΙΑ και τα ΒΡΕΣΘΕΝΑ, καθώς και για ελαιοτριβεία της ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ και της ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ με 1.000 και 2.000 κ.μ. ετησίως.

Οι αυξήσεις για τα προαναφερθέντα είναι :

Α/Α ΟΙΚΙΑΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ %
1 ΠΑΡΟΡΙ ( ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ ) 118,07
2 ΜΥΣΤΡΑΣ ( ΑΝΤΛΗΣΗ ) 234,17
3 ΜΥΣΤΡΑΣ – κλειστό σπίτι (ΑΝΤΛΗΣΗ) 433,33
4 ΤΑΫΓΕΤΗ ( ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ ) 555,38
5 ΒΡΕΣΘΕΝΑ ( ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ ) 101,82
6 ΣΕΛΛΑΣΙΑ ( ΑΝΤΛΗΣΗ ) 70,51
7 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ( ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ ) 89,95
8 ΒΟΡΔΟΝΙΑ ( ΑΝΤΛΗΣΗ ) 191,08
9 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ( ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ ) 71,80
10 ΠΟΤΑΜΙΑ ( ΑΝΤΛΗΣΗ ) 163,27
11 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ (1.000 κ.μ.) 206,22
12 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ (2.000 κ.μ.) 1.038,22
13 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ (1.000 κ.μ.) 240,57
14 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ (2.000 κ.μ.) 1.165,88