Χιλιάδες πτηνά ψαρόνια στο Ναύπλιο

Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε  περίοδο μετανάστευσης

Χιλιάδες πτηνά το είδος ψαρόνια πετούν σε σχηματισμό πάνω από την  παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021. Τα πτηνά πετούν μαζί σε σχηματισμούς διώχνοντας έτσι τα αρπακτικά πτηνά που θα θελήσουν να τους επιτεθούν . Τα ψαρόνια την περιόδο αυτή βρίσκονται σε  περίοδο μετανάστευσης.

STUDIO B&G ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ – Γ.ΡΑΣΣΙΑΣ