Ξεπαγώνει η προκαταβολή για τον παγετό του Ιανουαρίου 2022

Ανακοίνωση Νεοκλή Κρητικού

Στο σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους» κατατίθεται Υπουργική τροπολογία (με αριθμ. 1300/199/09.05.2022), στην οποία περιέχεται άρθρο για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων καλλιεργητών από τον «παγετό του Ιανουαρίου».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 της Τροπολογίας με θέμα: «Μέτρα αποκατάστασης των ζημιών σε καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό», προβλέπεται η θεσμοθέτηση προκαταβολής, για τους καλλιεργητές που επλήγησαν από τον παγετό που έλαβε χώρα από τις 24 έως και 31 Ιανουαρίου 2022, σε διαδοχικές χρονικές περιόδους.

Λόγω μοναδικής περίπτωσης στο σύνολο των Περιφερειών χώρας, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης.

Ο βουλευτής Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός δήλωσε για αυτό: «Αισθάνομαι ικανοποίηση για την προώθηση προς ψήφιση της τροπολογίας για τον παγετό του Ιανουαρίου του 2022 στη Λακωνία. Είναι βέβαιο πως οι πληρωμές θα βοηθήσουν τους αγρότες, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν και να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους».