Χαμηλά η βάση στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

4.319 οι νέοι φοιτητές

Ετοιμο είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για να υποδεχθεί 4.319 νέους φοιτητές, τους 1.660 εκ των οποίων, στα 8 τμήματα που λειτουργούν στην Καλαμάτα. Όπως γράφει η Ελευθερία, αξιοσημείωτο είναι ότι στα 14 από τα συνολικά 22 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η βάση εισαγωγής είναι κάτω από το 10. Τα τμήματα με τις τρεις μεγαλύτερες βάσεις είναι κατά σειρά τα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (13.000), Φυσικοθεραπείας (11.850) και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (11.159). Αντίθετα οι τρεις χαμηλότερες βάσεις εντοπίζονται στα τμήματα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (6.025), Ψηφιακών Συστημάτων (6.075) και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6.255). Αναλυτικά ο αριθμός εισακτέων και οι βαθμοί πρώτου και τελευταίου (βάση) για κάθε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.