ΒΙΠΕ Τρίπολης | Θετικό βήμα η αρνητική γνωμοδότηση για τη μονάδα βιοαερίου

Σχόλιο Λαϊκης Συσπείρωσης

Είναι θετικό βήμα η αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Αναδεικνύεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του λαϊκού παράγοντα να αποτρέπει αντιλαϊκούς σχεδιασμούς.

Χρειάζεται επαγρύπνησή γιατί είναι μεγάλα τα συμφέροντα και έχουν με το μέρος τους το νομικό θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Η επαγρύπνηση πρέπει να είναι διπλή γιατί υπάρχει σχετική αρνητική πείρα στην περιοχή (μονάδα επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων στο Αθήναιο).

Η απόφαση της επιτροπής δεν διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος πάρουν θετικές αποφάσεις, δεν θα προχωρήσει σε έγκριση της άδειας λειτουργίας της εν λόγω μονάδας. Γεγονός που επισημάναμε και προτείναμε λήψη ανάλογης απόφασης, αντίστοιχης με του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Πιο συγκεκριμένα προτείναμε με «εντέλλεσθε» του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, να μη δοθεί Άδεια Λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας.

Ακολουθεί η συνολική μας τοποθέτηση:

Η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου κατά τη συνεδρίασή της στις 22-3-2024 για το θέμα της μονάδας βιοαερίου που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στην ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Παίρνοντας υπ’ όψιν ότι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης με δυο ομόφωνες αποφάσεις και με την προηγούμενη σύνθεση το Δεκέμβριο του 2023 και με την τωρινή στις 19-3-2024,

εκφράζοντας την ομόθυμη θέληση των φορέων και των κατοίκων της περιοχής (συνδικαλιστικών και συνταξιουχικών οργανώσεων, του ΣΕΒΙΠΕΤ, προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών Συλλόγων) αντιτίθεται στην εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Ακόμη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης και η ΔΕΥΑΤ προχώρησαν στην ανάκληση της απόφασης της ΔΕΥΑΤ με αριθ. πρωτ. 2544/17-11-2017 για την αποδοχή υγρών αποβλήτων στο Βιολογικό Καθαρισμό από την μονάδα βιοαερίου ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να συνδέσουν τα λύματά της στο βιολογικό και το αποχετευτικό σύστημα του Δήμου Τρίπολης.

Προτείνουμε η Επιτροπή να αποφασίσει τα ακόλουθα:

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού προς πώληση και ηλεκτροπαραγωγή και την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών» που αιτείται να εγκατασταθεί στην ΒΙΠΕ Τρίπολης (ΠΕΤ 2204761924) γιατί:

· Θα υπάρξει σοβαρή επιβάρυνση της υγείας των εργαζόμενων και των επαγγελματιών της ΒΙΠΕ, καθώς και των κατοίκων των όμορων κοινοτήτων όπως και των κατοίκων της πόλης της Τρίπολης, αφού οι αποστάσεις από τον συνοικισμό Κολοκοτρώνη είναι μόλις 600 μέτρα και τα γύρω χωριά μόλις 200 μέτρα.

· Θα υπάρξει έντονο πρόβλημα δυσοσμίας κατά την μεταφορά όλων αυτών των οργανικών ζωικών αποβλήτων αφού σε καθημερινή βάση θα μεταφέρονται 75 τόνοι.

· Σε περίπτωση περίσσειας βιοαερίου (σε συντήρηση του βιοαντιδραστήρα, σε βλάβη, κλπ) αυτό θα καίγεται ανεπεξέργαστο σε πυρσό καύσης με αποτέλεσμα την εκπομπή επικίνδυνων ρύπων στην ατμόσφαιρα όπως μονοξείδιο του άνθρακα, οξειδίων του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου, σωματιδίων, πτητικών οργανικών ενώσεων.

· Θα καταστραφεί ο ήδη προβληματικός σε λειτουργία Βιολογικός Καθαρισμός Τρίπολης. Μια τέτοια εξέλιξη θα βάλει οριστικό τέλος στην διεκδίκηση των αγροτών και των προέδρων των κοινοτήτων για αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Τρίπολης με τριτοβάθμια επεξεργασία για συλλογή του νερού που βγαίνει για άρδευση των αγρών, που σήμερα οδηγείται στις καταβόθρες

· Υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους γύρω από τέτοιες μονάδες σε περίπτωση πλημμύρας με ότι αυτό σημαίνει για τις καλλιέργειες που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές

· Από την ίδια την μελέτη σε περίπτωση ατυχήματος, η μόνη «υποχρέωση που έχει (η εταιρεία) είναι να ειδοποιήσει τους αρμόδιους», ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα εφαρμόσιμα σχέδια από το Δήμο και την Περιφέρεια για μια τέτοια περίπτωση.

· Δεν υπάρχει κανένα όφελος για την κοινωνία, αφού προβλέπονται μόνο δύο θέσεις εργασίας

· Θα αναγκαστούν σε κλείσιμο μια σειρά από επιχειρήσεις ειδικά στον κλάδο των τροφίμων και θα αποθαρρυνθεί η εγκατάσταση και λειτουργία των Φαρμακοβιομηχανιών που θέλουν να έρθουν στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

· Θα ανοίξει ο δρόμος για την λειτουργία και της άλλης αντίστοιχης μονάδας βιοαερίου στην περιοχή Μπέλμπερη στον κάμπο της Μαντινείας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου συντάσσεται με την ομόθυμη θέληση του Δήμου Τρίπολης των Φορέων και των κατοίκων και γι’ αυτό:

· Ζητά από την ΕΤΒΑ να μην παραχωρήσει στην εν λόγω επιχείρηση το χώρο στη ΒΙΠΕ Τρίπολης για την εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου.

· Ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο να μην εκδώσουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εν λόγω εγκατάσταση.

· Ξεκαθαρίζει ότι ακόμα και με «εντέλλεσθε» του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα εκδοθεί άδεια λειτουργίας στην εν λόγω επιχείρηση.

Τέλος η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου παραπέμπει το θέμα στο ΠεΣυΠ με την πιο πάνω εισήγηση, για μια επιπλέον πιο ισχυρή απόφαση του ΠεΣυΠ.