ΒΙΝΤΕΟ | ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2019

ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Αγωνιστικός Δόλιχος Δρόμος 50 σταδίων
ΣΚΟΥΤΑΡΙ – ΚΟΤΡΩΝΑΣ

Μια διοργάνωση του Ινστιτούτου για την προβολή και ανάπτυξη της Μάνης “Όμοιοι της Μάνης”, του Δήμου Ανατ. Μάνης, του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και άσκησης στην Ιατρική και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Εργαστηρίου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.