Βερούτης: «Ένα βήμα ακόμα για το Φράγμα Κελεφίνας»

Εκδόθηκε η Απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Σημαντική εξέλιξη για τις εγγειοβελτιωτικές υποδομές της Λακωνίας. Εκδόθηκε η Απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων του ΥΠΑΑΤ, συνολικού εμβαδού έκτασης 1.570.907,5 τ.μ. για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ». Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Δημοσίου και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 082/1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με προϋπολογισμό Υποέργου με τίτλο «Απαλλοτριώσεις» 600.000,00 €. Ένα βήμα πιο κοντά σε ένα σημαντικό έργο για το Νομό μας !