Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Σπάρτης

Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο πίνακας κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποιίας στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης εγκρίνεται η χρηματοδότηση τριών έργων του Δήμου Σπάρτης συνολικού προϋπολογισμού 952.946,45€, τα οποία μάλιστα κατατάχθηκαν μεταξύ των 10 πρώτων καλύτερων αξιολογούμενων προτάσεων.
Εγκρίθηκαν τα πιο κάτω έργα:
– «Αγροτική οδοποιία (ασφαλτόστρωση) Κάμπος Βορδόνιας -Ευρώτας 3 km», προϋπολογισμού 364.488,20 €
– «Αγροτική οδοποιία Πελλάνας -Γεωργιτσίου 3 km», προϋπολογισμού 259.633,25 €
– «Αγροτική οδοποιία Μάνδρες-Ντεμίρια 3 km», προϋπολογισμού 328.825,00 €