Βελτίωση θέσης στη Λαϊκή Αγορά της Σπάρτης

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4497/17, την εγκύκλιο υπ΄αριθ.1/2018 της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Λακωνίας (Πρακτικό 1ο/17-3-2020) θα προχωρήσουμε στην διαδικασία βελτίωσης θέσης στη Λαϊκή Αγορά της Σπάρτης.

Η κενή θέση που θα μπεί στην παραπάνω διαδικασία είναι η θέση ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ 184-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές που επιθυμούν να αλλάξουν την θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν την παραπάνω κενή θέση που είναι κατά την άποψή τους «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από 3-6-2020 ημέρα Τετάρτη έως 10-6-2020 ημέρα Τετάρτη.

Για την παραπάνω διαδικασία, θα απαιτηθεί η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α)Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία), β)Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, γ)Η άδεια του πωλητή (φωτοτυπία) η οποία θα είναι σε ισχύ(θεωρημένη), δ)Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ