Τζιούμης: «Βελτιώνουμε τον τρόπο παροχής υπηρεσιών στους δημότες μας»

Δηλώσεις δημάρχου Τρίπολης

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού κράτους και υπηρεσιών, η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τρίπολης, προέβη στην υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης και Διαχείρισης Εγγράφων – Ψηφιοποίηση Αρχείου», το οποίο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και την προμήθεια Συστήματος  Ηλεκτρονικής  Διακίνησης και Διαχείρισης Εγγράφων με ενσωματωμένο σύστημα προηγμένων Ψηφιακών Υπογραφών.

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών θα απλοποιήσει τις διαδικασίες λειτουργίας της Επιχείρησης, θα ελαχιστοποιήσει τα λάθη, θα ενισχύσει την διαφάνεια και θα βελτιώσει τον τρόπο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η εν λόγω τεχνολογική παρέμβαση δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών εξυπηρετώντας άμεσα τους πολίτες, χωρίς να χάνουν χρόνο, από γραφείο σε γραφείο.

Στόχος μας, σταθερός και αδιαπραγμάτευτος η καινοτομία και η αποδοτικότητα, ώστε να ικανοποιούνται άμεσα και απόλυτα οι ανάγκες των καταναλωτών, με το λιγότερο δυνατόν κόστος και με τη μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ και Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης δήλωσε: «Στις μέρες μας, δε νοείται έξυπνη πόλη, η οποία να μην αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Οι δημότες μας απαιτούν από εμάς να είμαστε αποτελεσματικοί στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας κι εμείς θέλουμε να εξυπηρετούμε άμεσα και αποτελεσματικά κάθε αίτημά τους χωρίς να ταλαιπωρούνται».

Κώστας Τζιούμης

Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΤ

Δήμαρχος Τρίπολης