ΤΟΔΑ Σπάρτης | Μία εξαιρετική ομιλία του Γιάννη Χατζήμπεη

Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για ΑΜΕΑ

Στα πλαίσια του Μαθήματος «Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για Α.με.Α.» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με Αναπηρίες» την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 φιλοξενήθηκε ο Paralympian, Iron Man, πρωταθλητής και μεταπτυχιακός απόφοιτος αθλητικής διοίκησης Γιάννης Χατζήμπεϊς που παρουσίασε πολύπλευρα τη συμμετοχή ενός αθλητή με αναπηρία στον αθλητισμό αλλά και την κοινωνική δράση, οδηγώντας σε μια έντονη και δημιουργική συζήτηση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος. Η κοινωνική αντίληψη και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της αναπηρίας, η ανάπτυξη του παραλυμπιακού κινήματος και η σημασία της προστασίας της διαφορετικότητας εξετάστηκαν στη διάρκεια της συζήτησης μ’ έναν σπουδαίο αθλητή και άνθρωπο της προσφοράς στον αθλητισμό.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)»