Το ραδιόφωνο ψηλά στην προτίμηση των πολιτών

Το 90% των Αγοραστών Αυτοκινήτων δηλώνει ότι το Εκπεμπόμενο Ραδιόφωνο πρέπει να υπάρχει στον Standard Εξοπλισμό κάθε Οχήματος

• Σημαντική Μελέτη διαπιστώνει ότι περισσότερο από το 80% των καταναλωτών είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσουν ή να μισθώσουν αυτοκίνητα δίχως ενσωματωμένο ραδιοφωνικό δέκτη
• Η κατανάλωση Εκπεμπόμενου Ραδιοφώνου είναι σημαντικά υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη Μορφή Ήχου εντός του Αυτοκινήτου. Το 93% επιθυμεί η πρόσβαση στο Ραδιόφωνο να παραμείνει Δωρεάν
• Στις πλέον επιθυμητές Δυνατότητες του Ραδιοφώνου, όπως αυτές εκφράζονται από τους αγοραστές αυτοκινήτων, περιλαμβάνονται ο φωνητικός έλεγχος και οι πληροφορίες περιεχομένου.
avsys-yellowtec-promo-October21

Το Εκπεμπόμενο Ραδιόφωνο (Broadcast Radio) συνεχίζει να κυριαρχεί ως η πλέον προτιμώμενη πηγή ψυχαγωγίας στο αυτοκίνητο σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή Μελέτη* που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Edison Research. Σχεδόν όλοι (90%) από τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι ένας Δέκτης Εκπεμπόμενου Ραδιοφώνου θα πρέπει να βρίσκεται στον standard εξοπλισμό κάθε αυτοκινήτου, μία τάση που ισχύει για όλες τις ηλικιακές ομάδες, υποδηλώνοντας τη μεγάλη ζήτηση μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών αγοραστών αυτοκινήτων.

Επίσης, αυτή η έρευνα αποκαλύπτει ότι η διαθεσιμότητα του Ραδιοφώνου έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις αγοράς οχημάτων των καταναλωτών: το 82% των πιθανών αγοραστών αυτοκινήτων δηλώνουν λιγότερο πιθανό να αγοράσουν ή να μισθώσουν ένα όχημα που δεν είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο Δέκτη Ραδιοφώνου.

Η έρευνα που ανατέθηκε από τον οργανισμό WorldDAB σε συνεργασία με το Radioplayer και χορηγήθηκε από την National Association of Broadcasters (ΝΑΒ), το Commercial Radio Australia και την Xperi, έλαβε συνεντεύξεις από όσους είχαν αγοράσει ή μισθώσει προσφάτως ένα νέο αυτοκίνητο ή από εκείνους που σχεδιάζουν να το κάνουν στο εγγύς μέλλον. Η μελέτη περιελάμβανε την πραγματοποίηση συνεντεύξεων στην Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.

Εξετάζοντας τις πιο αξιόλογες λειτουργίες ήχου που πρέπει να εμπεριέχονται σε ένα νέο αυτοκίνητο, η ύπαρξη Δέκτη για τη Λήψη Εκπεμπόμενου Ραδιοφώνου κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση από τους ερωτηθέντες (αξιολογήθηκε ως Σημαντική κατά 89%), δηλαδή προηγήθηκε των θυρών USB (αξιολογήθηκαν ως Σημαντικές κατά 86%) και της διαθεσιμότητας Bluetooth (αξιολογήθηκε ως Σημαντική κατά 85%) και σίγουρα ήταν πολύ πιο μπροστά από την τεχνολογία smartphone mirroring (το Android Auto θεωρείτε ως Σημαντικό κατά 65% και το Apple CarPlay κατά 54%).

Η καθημερινή κατανάλωση του Εκπεμπόμενου Ραδιοφώνου μεταξύ των αυτοκινητιστών παραμένει σημαντικά υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη μορφή ηχητικού περιεχομένου. Το 65% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι Ακούει Συχνά Ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, έναντι του 23% που αξιοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες streaming μουσικής και του 15% που ακούει CD. Αντηχώντας τα επίπεδα χρήσης, ξεκάθαρα, η πλειοψηφία (80%) συμφωνεί με τη δήλωση: “Το Ραδιόφωνο παρέχει καλύτερη Εμπειρία Ακρόασης στο Αυτοκίνητο από άλλους τύπους πηγών ήχου.” Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι πρωταρχικός λόγος για την ακρόαση Ραδιοφώνου είναι “Η Λήψη Ειδήσεων και Πληροφοριών”, κάτι που αναφέρθηκε από το 63%, ενώ ακολούθησε η φράση “Για την Ακρόαση Αγαπημένων Τραγουδιών” (42%).

Σαφέστατα, η πλειοψηφία δεν επιθυμεί να πληρώσει για να ακούσει Ραδιόφωνο, με το 93% να δηλώνει ότι είναι Σημαντικό το Ραδιόφωνο να παραμένει Ελεύθερο προς Ακρόαση, όπως συμβαίνει επί του παρόντος μέσω των Αναλογικών και των Ψηφιακών Ραδιοφωνικών Δεκτών Λήψης Εκπεμπόμενου Ραδιοφώνου. Η σημασία του free-to-air Ραδιοφώνου υπογραμμίστηκε σύμφωνα με τις ανησυχίες των αυτοκινητιστών σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων για το streamed περιεχόμενο: Σαφέστατα, η πλειοψηφία (70%) όσων κάνουν ακροάσεις μέσω της κινητής συσκευής τους δηλώνουν ότι “ανησυχούν” για το πόσα δεδομένα χρησιμοποιούν.

Οι αγοραστές αυτοκινήτων ρωτήθηκαν και για τις πιο επιθυμητές δυνατότητες προστιθέμενης αξίας που αφορούν στο Ραδιοφώνου εντός του αυτοκινήτου. Η “Iκανότητα Eντοπισμού Ραδιοφωνικών Σταθμών με τη Χρήση Φωνητικού Ελέγχου” είναι η πιο δημοφιλής (δηλώθηκε από το 58% των ερωτηθέντων), ακολουθούμενη από την “Παροχή Πληροφοριών για το Περιεχόμενο” (54%).

Η Εξέλιξη των Τάσεων Κατανάλωσης Ραδιοφώνου

Η Κατανάλωση του Εκπεμπόμενου Ραδιοφώνου παραμένει πολύ υψηλή μεταξύ των σημερινών αγοραστών αυτοκινήτων, με το 89% να δηλώνει ότι έκανε ακρόαση την τελευταία εβδομάδα και το 76% να αναφέρει ότι ακούει Ραδιόφωνο τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Το αυτοκίνητο παραμένει ο πιο δημοφιλής χώρος ακρόασης Ραδιοφώνου, όπως αναφέρθηκε κατά μέσο όρο από το 89% των ερωτηθέντων, ακολουθούμενο από το 75% που ακούει στο σπίτι και το 39% που ακούει στη δουλειά.

Ο Tom Webster, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Edison Research, σχολιάζει: “Αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα της έρευνας των καταναλωτών που καλύπτει μερικές από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων, ωστόσο οι συμπεριφορά σχετικά με το Ραδιόφωνο μεταξύ των αγοραστών αυτοκινήτων σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν απίστευτα παρόμοια.

“Επίσης, είναι σαφές ότι το Εκπεμπόμενο Ραδιόφωνο ξεχώρισε ως η απαραίτητη επιλογή. Περίπου τα δύο τρίτα των αυτοκινητιστών σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι “δεν θα άκουγαν τους αγαπημένους τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς εάν ήταν διαθέσιμοι μόνον στο διαδίκτυο.” Για τους καταναλωτές η δωρεάν διαθεσιμότητα του Εκπεμπόμενου Ραδιοφώνου πρέπει να βρίσκεται στον βασικό εξοπλισμό και αποτελεί βασικό μέρος του Συστήματος Ψυχαγωγίας στο Αυτοκίνητο και φαίνεται ότι τούτο θα παραμείνει έτσι.”

* Η έρευνα ανατέθηκε στην Edison Research από τον οργανισμό WorldDAB, σε συνεργασία με το Radioplayer και με την χορηγία των National Association of Broadcasters (NAB), Commercial Radio Australia και Xperi, με σκοπό την πραγματοποίηση διαδικτυακών ερευνών σε εθνικό επίπεδο στην Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι 6.287 ερωτηθέντες, χωρισμένοι ομοιόμορφα στις έξι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν πως είτε αγόρασαν/μίσθωσαν ένα νέο όχημα τα τελευταία δύο χρόνια, είτε ότι σχεδιάζουν να αγοράσουν/μισθώσουν ένα νέο όχημα τους επόμενους 12 μήνες. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2021 και τα δεδομένα σταθμίστηκαν ώστε να αντιστοιχούν στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις περί του πληθυσμού από κάθε χώρα και ως προς την ηλικία, το φύλο, τη φυλή και την περιοχή.

Πληροφορίες: www.worldDAB.org