Το τμήμα Φυσικοθεραπείας Σπάρτης υποδέχεται τους νέους φοιτητές

Μήνυμα Προέδρου ΠΓΣ Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Department of Physical Therapy) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δημιουργήθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7-05-2019, τΑ΄) και έχει έδρα τη Σπάρτη. Στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας για τη Φυσικοθεραπεία (World Confederation for Physical Therapy) στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης με την ενθάρρυνση και τη στόχευση υψηλών προτύπων φυσιοθεραπευτικής εκπαίδευσης και πρακτικής.

Οι φυσικοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπεία και αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων παθήσεων αλλά και στην πρόληψη αυτών με στόχο τη λειτουργική αποκατάσταση και την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Το νεοσύστατο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμβάλλει στην αναβάθμιση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και στην προώθηση της υγείας της κοινωνίας, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Το Τμήμα αποβλέπει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς πτυχιούχους για να ασκήσουν το επάγγελμά τους αυτόνομα αλλά και συνεργατικά, μέσα σε ένα εξελισσόμενο, πολύπλοκο και ποικιλόμορφο περιβάλλον υγείας. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα συμμετέχουν ενεργά στις διδακτικές, θεωρητικές, εργαστηριακές, βιωματικές, διεπαγγελματικές και κλινικές δραστηριότητες. Αυτή η λειτουργική αλληλεπίδραση που έχει ως επίκεντρο τον/την φοιτητή/τρια θα ενισχύσει θετικά τη μάθηση και θα υποστηρίξει την επαγγελματική και επιστημονική καταξίωση των αποφοίτων, παρέχοντάς όλα τα απαραίτητα εφόδια για το σύγχρονο περιβάλλον, τις τεχνολογικές εξελίξεις και το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη δική σας διαδρομή στους δρόμους της επιστήμης , της τεχνολογίας, της έρευνας.

H Πρόεδρος της Π.Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Καθηγήτρια Μ. Τσιρώνη