Τι θα πράξει η Περιφέρεια για το Καλό Νερό – Τσακώνα;

Ερώτηση Πετράκου και για τον Δυτικό σιδηροδρομικό άξονα

Κ. Πρόεδρε κ. Περιφερειάρχη

Α) Για τον οδικό αξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα

Η Τριφυλία κινδυνεύει με απομόνωση και οδικά και σιδηροδρομικά. Αυτό το αντιλήφθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ,για αυτό πριν από λίγες μέρες Δημοτικοί Σύμβουλοι ζήτησαν τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με μοναδικό θέμα τον δρόμο Καλό Νερό – Τσακώνα.

Στη συνέχεια εσείς κ. Περιφερειάρχη στη συνάντησή σας με τον Δήμαρχο Τριφυλίας είπατε ότι συμφωνείτε και πρέπει να διεκδικηθεί η κατασκευή ολόκληρου του δρόμου Καϊάφας – Καλό Νερό – Τσακώνα. Η πρότασή σας αυτή είναι προβληματική διότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία φυσικά γνωρίζετε και η οποία απαγορεύει οποιαδήποτε παρέμβαση και διαπλάτυνση στο τμήμα από Σαμικό μέχρι Γιαννιτσοχώρι.

Προφανώς αυτό το είπατε επειδή μέχρι τώρα είχατε αφήσει στα αζήτητα τον δρόμο Καλό Νερό – Τσακώνα. Θυμίζω την αρνητική σας στάση στην απόφαση του ΠΕΣΥΠ να συμμετάσχετε στην κινητοποίηση που έγινε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στη Βουπρασία. Για αυτό «πετάξατε αυτή τη φωτοβολίδα» για να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε και υπερθεματίζετε.

Συνεπώς για να μην λέτε παραμύθια στο κόσμο ,εννοείται φυσικά ότι πρέπει να ολοκληρωθεί όλος ο οδικός δυτικός άξονας και φυσικά το τμήμα Πύργος – Καλό Νερό ,αλλά το υποτμήμα Σαμικό – Γιαννιτσοχώρι πρέπει να επανασχεδιαστεί.

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έστω και για τυπικούς λόγους επαναφέρει το τμήμα Πύργος – Τσακώνα στη σύμβαση παραχώρησης για να μπορέσει να εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τμήμα Πάτρα – Πύργος και η συζήτηση θα γίνει στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, οφείλουμε ως ΠεΣυΠ να μην παρακολουθούμε παθητικά τις εξελίξεις αλλά σε συνεργασία με το Δημοτικό

Συμβούλιο Τριφυλίας και το Δήμαρχο Τριφυλίας να αποφασίσουμε τη γραμμή πλεύσης του και διεκδίκησής μας.

Η διεκδίκηση κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι σε δύο επίπεδα:

α) Για το τμήμα Καλό Νερό – Τσακώνα: Το τμήμα αυτό είναι σχετικά ώριμο αφού έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και η Μελέτη Οδοποιίας .

Εκκρεμούν: 1) Η δημοπράτηση των υποστηρικτικών μελετών (τεχνικά, αποχέτευση, αποστράγγιση, σήμανση και ηλεκτρομηχανολογικά) και

2)Η υλοποίηση των απαλλοτριώσεων και η επίλυση των εκκρεμών νομικών θεμάτων για αυτές .Καθότι οι απαλλοτριώσεις έχουν εκδικαστεί από το 2011. Βέβαια το Δημόσιο δεν κατέθεσε εντός 18 μηνών το προσωρινό ποσό που είχαν αποφασίσει τα Δικαστήρια και στη συνέχεια όταν εκδικάστηκαν οι εφέσεις στο Δικαστήριο της Καλαμάτας το Δημόσιο παραιτήθηκε των εφέσεων!!!.

Άρα Περιφέρεια και ο Δήμος Τριφυλίας πρέπει από κοινού να απαιτήσουμε να ολοκληρωθούν τα ανωτέρω που λείπουν για να γίνει μελετητικά ώριμο προς δημοπράτηση το τμήμα Καλό Νερό – Τσακώνα. Διαφορετικά θα συνεχιστούν τα παραμύθια και το έργο δεν θα γίνει ποτέ.

β) Για το τμήμα Πύργος – Καλό Νερό πρέπει να απαιτήσουμε επανασχεδιασμό στο επίμαχο υποτμήμα του από το Σαμικό μέχρι το Γιαννιτσοχώρι, διαφορετικά και αυτό το τμήμα δεν θα γίνει ποτέ.

Σας ρωτάμε λοιπόν:

α) Έχετε την πολιτική βούληση να ασχοληθείτε σοβαρά με όλο τον δυτικό οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, ώστε να ξεφύγει η Τριφυλία από την απομόνωση;

β) Έχετε την πολιτική βούληση το θέμα αυτό να γίνει αντικείμενο ειδικής συνεδρίασης του ΠεΣυΠ στο οποίο να κληθεί και ο Δήμαρχος Τριφυλίας, καθώς και οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας;

Β) Τι θα πράξετε για τον Δυτικό σιδηροδρομικό άξονα;

Κύριε Περιφερειάρχη:

Σας είναι γνωστό ότι στα μέσα Οκτώβρη ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Θανάσης Κοτταράς δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση για σιδηροδρομική σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με τα αεροδρόμια Αράξου και Ελευθέριος Βελιζέλος και με τα λιμάνια του Κατάκολου, των Πατρών και του Πειραιά. Βέβαια δεν διευκρινίζει αν θα γίνει κανονικοπίηση και ηλεκτροκίνηση και αυτού του τμήματος .

Επειδή όμως σε αυτή την εξαγγελία του κ. Κοτταρά δεν αναφέρεται τίποτα για το τμήμα του δυτικού σιδηροδρομικού άξονα από την Ολυμπία μέχρι την Καλαμάτα, και ούτε υπήρξε μέχρι σήμερα ,καμία αντίδραση διαμαρτυρίας από την πλευρά σας, οφείλουμε επιτέλους ως ΠεΣυΠ και εσείς ως Περιφερειάρχης να αντιδράσουμε έντονα στις δηλώσεις του κ. Κοττταρά, ο οποίος αφήνει εκτός οποιασδήποτε συζήτησης τον σιδηροδρομικό άξονα στο τμήμα Ολυμπία – Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Ζευγολατιό – Καλαμάτα.

Για αυτό εμείς προτείνουμε το ΠεΣυΠ σε συνεργασία και με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και φυσικά και με τον Δήμο Τριφυλίας να συστρατευτούμε και να απαιτήσουμε να γίνει κανονικού πλάτους και ηλεκτροκίνητος όλος ο δυτικός σιδηροδρομικός άξονας από την Πάτρα μέχρι την Καλαμάτα. Και αφού ο ΟΣΕ έχει στο σχεδιασμό του το τμήμα μέχρι την Ολυμπία, εμείς μαζί με τα Δημοτικά Συμβούλια και τους Δημάρχους Τριφυλίας, Οιχαλίας και Καλαμάτας έχουμε υποχρέωση να αποφασίσουμε τα βήματα της διεκδίκησης μας για να γίνει επέκταση και ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου και μετά την Ολυμπία, δηλαδή στο τμήμα Ολυμπία – Κυπαρισσία – Ζευγολατιό – Αεροδρόμιο Καλαμάτας – Καλαμάτα.

Το έργο αυτό είναι σημαντικότατο, όχι μόνο για την Τριφυλία, για να βγει από την απομόνωση, αλλά και για ολόκληρη τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο, όπως είναι φυσικά και το τμήμα Κόρινθος – Ναύπλιο. Επιμένουμε ως προτεραιότητα για τα δύο αυτά τμήματα διότι είναι εύκολα τεχνικά.

Σας ρωτάμε λοιπόν και γι’ αυτό:

α) Έχετε την πολιτική βούληση να διεκδικήσει η Περιφέρεια, το ΠεΣυΠ και εσείς ως Περιφερειάρχης κανονικοποίηση και ηλεκτροποίηση του σιδηροδρόμου και στο τμήμα από Ολυμπία μέχρι την Καλαμάτα;

β) Έχετε την πολιτική βούληση να συζητηθεί και αυτό το θέμα στο ΠεΣυΠ, μαζί με τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, που αναφέραμε πιο πάνω, ώστε να αποφασιστούν συγκεκριμένα βήματα και τρόποι διεκδίκησης των δύο αυτών πολύ σημαντικών συγκοινωνιακών αξόνων;

Αν ναι, πότε θα προγραμματίσετε να γίνει η ειδική συνεδρίαση του ΠεΣυΠ;

Αν όχι, γιατί; Δεν θα θεωρείτε σημαντικά;

Ο επερωτών επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»

Θανάσης Πετράκος