Θεσσαλονίκη: Παρέλαση των Βετεράνων της Α΄(35) Μοίρας Καταδρομών Κύπρου 1974

Παρέλαση στη Θεσσαλονίκη των Βετεράνων της Α΄(35) Μοίρας Καταδρομών Κύπρου 1974 “ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74” .

Παρέλασαν οι Συμπολεμιστές μας ¨ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74″ Παρασκευόπουλος Βασίλειος, (Θεσσαλονίκη), Γκόγκος Κωνσταντίνος, (Κέρκυρα), Μαρινόπουλος Ιωάννης (Κατερίνη) και Κολιντζίκης Δημήτριος (Σέρρες)