Θέση σχολικού τροχονόμου στο 1ο Δημοτικό Σπάρτης

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΤΟΥΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ