Τέμπη | Τι γίνεται με τα δάνεια των συγγενών των θυμάτων

Ερώτηση ΚΟ ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

Έχει υλοποιηθεί στο ακέραιο η κυβερνητική εξαγγελία για τα δάνεια των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών και γιατί δεν έχει εφαρμοστεί η εξαγγελία αυτή για τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων;

Στην αριθμ.138153/22.9.2023 απάντηση της αριθμ.509/1.9.2023 ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μας, σχετικά με την υλοποίηση της από 10 Μαρτίου 2023 κυβερνητικής εξαγγελίας για τη διαγραφή δανείων των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενημέρωσε πως, στο πλαίσιο της εξαγγελίας αυτής τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ενημέρωσαν, για τη βούλησή τους να συμπαρασταθούν έμπρακτα στις οικογένειες των θυμάτων και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης να συμβάλλουν στη διαχείριση των συνεπειών του σχετικού συμβάντος.

Σύμφωνα με την απάντηση αυτή, με βάση τα έως τότε διαθέσιμα δεδομένα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, έως τις 4.9.2023, εκ των 33 αιτήσεων που υπεβλήθησαν, η Ένωση διαβίβασε θετική εισήγηση για 26, καθώς οι λοιπές είχαν υποβληθεί είτε από μη δικαιούχους, είτε για μη επιλέξιμες οφειλές και ότι τα πιστωτικά ιδρύματα είχαν προχωρήσει επιβεβαιωμένα στην οριστική διαγραφή των 31 οφειλών σε 18 περιπτώσεις αιτήσεων. Ωστόσο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών είχε αρνητική εισήγηση για αιτήματα προς χρηματοδοτικά ιδρύματα μη μέλη (λ.χ. ειδικής εκκαθαρίστριας εταιρεία pqh).

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια απάντηση, στις περιπτώσεις που έχει επέλθει τιτλοποίηση της οφειλής, έγινε εισήγηση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την ρύθμισή της με ευνοϊκούς όρους και με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), οι εταιρείες διαχείρισης Intrum, doValue, Cepal, QQuant, Veraltis και ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ έχουν λάβει και αξιολόγησαν επιτυχώς αιτήματα για ολικές διαγραφές προσωπικών δανείων σε 13 περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν σε συγγενείς θυμάτων ή τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σημειώθηκε επιπλέον ότι ακόμα και σε περιπτώσεις οφειλών που δεν κρίθηκαν επιλέξιμες (π.χ. επιχειρηματικά δάνεια, κτλ.) προτάθηκαν σημαντικές λύσεις ρύθμισής τους με μερική άφεση χρέους.

Ωστόσο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν χορήγησε στοιχεία για ενδεχόμενες αιτήσεις για δάνεια που είχαν χορηγηθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για το οποίο έχουμε επίσημη καταγγελία ότι υπάρχει τουλάχιστον μια καταγγελία απόρριψης αιτήματος συγγενή α΄ βαθμού για διαγραφή δανείου που υποβλήθηκε στις 22.9.2023.

Βάσει των ανωτέρω & δεδομένου ότι ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί το θέμα της εφαρμογής των εξαγγελθέντων βάσει της ανακοίνωσης της Ένωσης των Ελληνικών Τραπεζών και προβαίνει σε συστάσεις ή διευκρινήσεις, όπου κριθεί απαραίτητο.

  1. Έχουν διαγραφεί εν τέλει ολικώς, από τα πιστωτικά ιδρύματα και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, όλα τα δάνεια για τα οποία υπήρξε αίτηση από τους δικαιούχους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη, βάσει της κυβερνητικής εξαγγελίας και της σχετικής πρωτοβουλίας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ή υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες και γιατί;
  2. Δεδομένης της αρνητικής εισήγησης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για αιτήματα προς χρηματοδοτικά ιδρύματα μη μέλη της (λ.χ. ειδική εκκαθαρίστρια εταιρεία pqh) έχει διερευνήσει το αν υπάρχουν αιτήματα δικαιούχων συγγενών προς αυτά τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και αν τα σχετικά δάνεια δεν έχουν διαγραφεί τι σκοπεύουν να πράξουν ώστε να τηρηθεί στο ακέραιο η σχετική κυβερνητική εξαγγελία;
  3. Γιατί απορρίφθηκε το από 22.09.2023 αίτημα συγγενή θύματος στο δυστύχημα των Τεμπών για διαγραφή δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με την επίκληση έλλειψης σχετικού θεσμικού πλαισίου και σε τι συνίσταται εν τέλει η κυβερνητική εξαγγελία για διαγραφή χρεών συγγενών των θυμάτων, όταν δεν εφαρμόζεται από ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενου άμεσα από το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών; Ερωτήθηκε ή ενημερώθηκε πριν την απόρριψη αυτή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τη Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων;
  4. Υπάρχουν άλλα αιτήματα συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη που απορρίφθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων;
  5. Σκοπεύει να παρέμβει ο Υπουργός Οικονομικών ώστε συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών με δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να τύχουν αντίστοιχης διαγραφής σαν αυτή που προβλέφθηκε για τα δάνεια σε πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Λιακούλη Ευαγγελία

Πάνας Απόστολος

Κατρίνης Μιχάλης

Μάντζος Δημήτριος

Αποστολάκη Μιλένα

Αχμέτ Ιλχάν

Γερουλάνος Παύλος

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα

Καζάνη Αικατερίνη

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Μπαράν Μπουρχάν

Μπιάγκης Δημήτριος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Τσίμαρης Ιωάννης

Χνάρης Εμμανουήλ

Χρηστίδης Παύλος

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ