Πλέον επιτρέπονται 2 επιβάτες στα ΤΑΧΙ

Ανακοίνωση σωματείου Ταξί Σπάρτης "Η Απέλλα"

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.: 27731 (ΦΕΚ Β΄ 1757/07-05-2020), τροποποιούνται τα μέτρα για τη μεταφορά επιβατών με ΤΑΞΙ.
Συγκεκριμένα, για τα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) επιτρέπεται, από 08/05/2020, αντί του ενός (1) επιβάτη όπως ίσχυε έως τώρα, η μεταφορά δύο (2) επιβατών πέραν του οδηγού, ανεξάρτητα συγγενικής σχέσης μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να ισχύουν οι εξαιρέσεις για υπέρβαση των ορίων επιβατών, όπου απαιτείται συνοδεία ατόμων που χρήζουν βοηθείας και γονείς με ανήλικα τέκνα.
Για τη μεταφορά των μαθητών με ταξί, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, δεν ισχύει κανένας περιορισμός. Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά βάσει των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με την Περιφέρεια.
Συνεπώς, ο κλάδος επιστρέφει σιγά σιγά στην κανονικότητα, όπου με σύνεση και απόλυτη συνέπεια θα εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας και υγιεινής, δηλαδή η χρήση μάσκας από τον οδηγό και τους επιβάτες κατά τη μεταφορά, καθώς και η τακτική απολύμανση των οχημάτων. όπως και γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.