Ταχείς ρυθμοί για την ΣΔΙΤ της μαρίνας του Ναυπλίου

Προχωράει το έργο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί η διαδικασία για την ΣΔΙΤ της μαρίνας του Ναυπλίου, καθώς σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποσφράγιση της δεσμευτικής προσφοράς που κλήθηκε να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Η εν λόγω προσφορά -που αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) στο Ναύπλιο, με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα)- θα αξιολογηθεί και θα επανέλθει προς έγκριση στο πιο πάνω σώμα, η απόφαση του οποίου θα σταλεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο.