ΤΑΠΤοΚ | Εγκρίθηκαν 30 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια για τους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης

Την απόφαση ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, υπόγραψε στις 5/8/2022, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 3922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» .
Με την απόφαση, εγκρίνεται η χρηματοδότηση για 30 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στην περιοχή ΤΑΠΤοΚ και συγκεκριμένα στους δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 3,999,997.46 €
• Κείμενο Απόφασης
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A44%CE%9946%CE%9C%CE%A9%CE%910-%CE%A0%CE%970
• Τελικοί Πίνακες: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%938%CE%9646%CE%9C%CE%A9%CE%910-%CE%A3%CE%92%CE%9E?inline=true

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ200 ΑΜΚΕ: https://www.arkadia2020.gr/