Τακτική Γ.Σ. στο Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021, στις 4.30 μ.μ., στο χώρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης (Λυκούργου 82 & Χαμαρέτου, στη Σπάρτη), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ανακοινώσεις Δ.Σ.

3. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ., Οικονομικός Απολογισμός- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής : Συζήτηση – έγκριση – απαλλαγή Δ.Σ.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν το σύνολο των τακτικών μελών του Σωματείου που είναι οικονομικώς εν τάξει.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, χωρίς νέα ειδοποίηση, τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Στην περίπτωση που ούτε στην επαναληπτική ημερομηνία επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αντώνης Παυλάκος Ελένη Κομνηνού