Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές στην ΕΘΟΛ

 Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 8:00 μ.μ.

Καλούνται τα μέλη της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Λακωνίας (ΕΘΟΛ) σε  Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα:

1.Διοικητικός απολογισμός

2.Οικονομικός απολογισμός

3.Εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάρτης (Ισόγειο Βιβλιοθήκης) την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 8:00 μ.μ.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Ασλιχανίδης                            Μάντυ Κουρμπέλη