Συνάντηση Εργασίας της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά “ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ” με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου

Αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ – ως θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών για τους Ρομά συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε πολύ την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου για τη συνάντηση εργασίας και την εποικοδομητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από την πλευρά της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Πάντζος και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Γιαννόπουλος.

Στα πλαίσια της δέσμευσης για επίτευξη πραγματικής αλλαγής, όπως προτρέπει και το νέο 10ετές πλάνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στήριξη των Ρομά, συζητήθηκε το απαραίτητο νομοθετικό έργο για το στεγαστικό, την εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση, όπως και οι τρόποι καταπολέμησης της ρητορικής μίσους και του αντιτσιγγανισμού. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στους τρόπους προώθησης της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των Ρομά στη δημόσια σφαίρα και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ενώ συζητήθηκε και η ενδυνάμωση της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ.

Συμφωνήθηκε ότι απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση που να περιλαμβάνει συνδυασμό δράσεων σε όλους τους τομείς, όπως και εξειδικευμένες πολιτικές βάσει των αναγκών του εκάστοτε πληθυσμού και της κάθε περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, η λύση της κοινωνικής κατοικίας, του κρατικού leasing και άλλων συμπληρωματικών μοντέλων, που δύνανται να λύσουν οριστικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των συμπολιτών μας, το στεγαστικό, ανοίγοντας τον δρόμο στην κοινωνική ένταξη, σε συνδυασμό με τη δημιουργία μιας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιπλέον, σημαντική αναφορά έγινε στο νόμο περί εμπορίου και στην έκδοση αδειών για λαϊκές και πλανόδιους μικροπωλητές. Όπως και στο πάγιο αίτημά μας και στην επιτακτική ανάγκη της κοινότητας μας, που είναι η απογραφή και η ποιοτική και ποσοτική καταγραφή του «αόρατου» αυτού πληθυσμού και των αναγκών του, ώστε να δημιουργηθούν εξειδικευμένες πολιτικές που θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τέλος, για να διευκολύνουμε την υλοποίηση αυτών των δράσεων στο πεδίο, προτάθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η κατάθεση προτάσεων ανά άξονα και η άμεση εξέταση τους από το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Είναι, πλέον, κοινά αποδεκτό ότι απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των Ρομά στη δημόσια σφαίρα, σε συνδυασμό με σταθερό νομοθετικό έργο πλήρως διαμορφωμένο βάσει των πραγματικών αναγκών του ίδιου του πεδίου. Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζοντας τα λόγια να γίνουν πράξη σύντομα, επιφέροντας ουσιώδη απτά αποτελέσματα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.