Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης – Νέο διοικητικό συμβούλιο

Αρχαιρεσίες διεξήγαγε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 με αρκετά ικανοποιητική συμμετοχή των Μελών του.
Έτσι, έπειτα και από τη συγκρότηση του Νεοκλεγέντος Συμβουλίου σε σώμα τα νέα διοικητικά όργανα του Συλλόγου έχουν ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Τσαρούχας Βασίλειος του Θεοδώρου Πρόεδρος·
Σελίμος Σπυρίδων του Νικολάου Α’ Αντιπρόεδρος·
Γκουβάτσος Γεώργιος του Νικολάου Γ. Γραμματέας·
Κριμήτσου Δέσποινα του Γεωργίου Ταμίας.
Αργυρόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου Μέλος·
Γεροντάκος Ανδρέας του Γεωργίου Μέλος·
Μπάρδης Δημήτριος του Θεοδώρου Μέλος·
Ελεγκτική Επιτροπή:
Αναστασόπυλος Κωνσταντίνος
Κοκκωνάκης Χρήστος
Μπουτεράκος Αθανάσιος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρωγός δίπλα σε κάθε επαγγελματία του κλάδου και θα διεκδικεί δυναμικά τα δικαιώματα του και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου του.