Συνεργασία Superleague-ΤΟΔΑ Πα.Πελ.

super_league

Προγραμματική συμφωνία μεταξύ  SUPERLEAGUE  και ΤΟΔΑ Πελοποννήσου

Στην Αθήνα στις 5/7/2013 υπογράφηκε Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ τουΤμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Superleague.

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας του Επίκουρου Καθηγητή κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλου και υπογράφηκε από τον πρόεδρο της SUPERLEAGUE κ. Γιάννη Μώραλη και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή κ. Θάνο Κριεμάδη.

Συμφωνήθηκε η ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού νεολαίας, εκπαίδευσης και έρευνας. Επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας για την παροχή συμβουλών και την σχεδίαση, οργάνωση, διεξαγωγή δράσεων στους ανωτέρω τομείς καθώς επίσης και σε τομείς που αφορούν γονείς, παιδιά, νέους, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Προς το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ειδικότερα με την συμβολή του Επιστημονικού Ινστιτούτου Διοίκησης Αθλητισμού (Ε.Ι.Δ.Α), του οποίου μέλη είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού καθώς επίσης και με ειδικούς επιστήμονες και επιστημονικούς φορείς (όλων  ενδεικτικώς) :

1.Θα διοργανώνει καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα

2.Θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών της SUPERLEAGUE

3.Θα εκπονεί για την  SUPERLEAGUE ερευνητικές εργασίες και μελέτες

4.Θα διαθέτει Φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς για πρακτική άσκηση στη SUPERLEAGUE ή σε άλλους φορείς που θα υποδείξει η SUPERLEAGUE

5.Θα διαθέτει εθελοντές φοιτητές για να υποστηρίξει εκδηλώσεις της SUPERLEAGUE

6.Θα διοργανώνει αθλητικά γεγονότα σε συνεργασία με την SUPERLEAGUE και το ΕΙΔΑ.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος (ΤΟΔΑ)
Θάνος Κριεμάδης