Στον Ευρωπαίο Επίτροπο οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

"Η κατάσταση με τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα έχει φθάσει πλέον στο απροχώρητο"

Με νεότερη επιστολή και με εμφανή τόσο την αγανάκτηση όσο και την απογοήτευσή του επανήλθε ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) απευθυνόμενος στον ευρωπαίο επίτροπο δικαιοσύνης, κ Didier Reynders, σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην χώρα  και την αντιμετώπιση που έχουν οι δανειολήπτες με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου.Όπως τονίζει ο Σύλλογος στην επιστολή του η κατάσταση με τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα έχει φθάσει πλέον στο απροχώρητο, ενώ δυστυχώς δεν λείπουν τα φαινόμενα επιλεκτικής ευαισθησίας και συνεπώς ταχείας έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.Ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. τονίζει για άλλη μια φορά πως η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα- μέλος της ΕΕ όπου οι δανειολήπτες πλήττονται από τα προβλήματα των δανείων σε αξία ελβετικού φράγκου χωρίς να τυγχάνουν απολύτως καμίας  προστασίας.Τέλος,  αναφερόμενος ο ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. στην καταγγελία που έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Ελληνικής Δημοκρατίας  για παραβίαση του άρθρου 267 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας αιτείται από τον επίτροπο τη συνδρομή του στον έλεγχο και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ερμηνεία και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, την επιτάχυνση της πορείας εξέλιξης της διερεύνησης της καταγγελίας που έχει υποβληθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη θωράκιση του δικαιώματος στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης.