Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου ο κόμβος “Αρχαία Νεμέα – Δερβενάκια – Μυκήνες”

Στο πλαίσιο της λειτουργικής αναβάθμισης ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας

Το σημαντικό έργο βελτίωσης του δρόμου κόμβος Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες, προϋπολογισμού 48.850.00 ευρώ, υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας  Πελοποννήσου προς ένταξη στο ΠΕΠ 2014 – 2020. Το εν λόγω έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου “Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας”.