Στο “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” αθλητικά έργα στο δήμο Σπάρτης

Προϋπολογισμού 850.000,00 €

Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι ευοδώθηκε μια μακροχρόνια διετής προσπάθεια για ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ενός σημαντικού έργου του Δήμου μας με τίτλο: «Έργα και προμήθειες για την βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» και προϋπολογισμού 850.000,00 € (σύμφωνα με την αρ. πρωτ.26582/6-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΖΩ46ΜΤΛ6-2ΕΓ) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.)

Η πράξη αφορά δύο κύρια υποέργα: Υποέργο 1: «Προμήθεια κινητού στεγάστρου Ματάλειου Δημοτικού κολυμβητήριου Σπάρτης» προϋπολογισμού 550.000,00 € και Υποέργο 2: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 300.000,00 € (το οποίο προβλέπει: α) ανακατασκευή του στίβου του Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης και β) κατασκευή νέου εξω-τερικού γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων Καστορείου).

Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ θα ανέρχεται σε 600.000,00 €.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 85-87 231 00 Σπάρτη Πληροφορίες: Αναστασία Σιούτου Τηλέφωνο: 2731 0 22226 σωτ.:108 Φαξ: 2731 0 22203 Email: [email protected] Σπάρτη, 07.04.2021

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση των αθλητικών υποδομών στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης και τη διεύρυνση της χρήσης αυτών, εξυπηρετώντας έτσι τις αυξανόμενες ανάγκες για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων, όσο και στην ανα-βάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού της περιοχής μας.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ