Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης το Νέο Μουσείο Σπάρτης

Ο κ. Παπαθανάσης ενημέρωσε τον Νεοκλή Κρητικό ότι το έργο, από το 2025 και με χρονικό ορίζοντα 3 ετών θα ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επισκέφθηκα χθες τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.
Η δρομολόγηση -μετά από πολυετείς παλινωδίες και καθυστερήσεις- του έργου κατασκευής του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, συγκαταλέγεται στα ζητήματα που ενδιαφέρουν έντονα τη σπαρτιατική κοινότητα.
Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 31.769.852,67 € και εδώ και λίγους μήνες αναζητείτο η εύρεση του χρηματοδοτικού εργαλείου, που θα διασφάλιζε τη συνέχεια του έργου.

Ο κ. Παπαθανάσης με ενημέρωσε ότι το έργο, από το 2025 και με χρονικό ορίζοντα 3 ετών θα ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού.
▶️Το ΤΠΑ του ΥΠΠΟ, αποτελεί μέρος του ΕΠΑ, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων.
▶️Σημειώνεται πως είναι σε εξέλιξη η προγραμματική περίοδος του ΕΠΑ 2021-2025.