Στο επίκεντρο το θέμα του αεροδρομίου Σπάρτης

Δηλώσεις Πέτρου Δούκα

Επειδή συζητάμε στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, το θέμα της μίσθωσης από τον Δήμο Σπάρτης από το ΜΤΑ του Αεροδρομίου Σπάρτης, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της Λακωνίας, να υπερψηφιστεί η πρόταση για τη μίσθωση και άμεση επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Σπάρτης δεδομένων μάλιστα και των πολύ αυστηρών περιορισμών που θα επιβάλλει η άμεση ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας!

Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η μοναδική πλέον ευκαιρία και να καταστεί η Σπάρτη ουραγός της Καλαμάτας!
Αν δεν γίνουν αυτά τώρα, τότε με την αποκρατικοποίηση της Καλαμάτας, θα απαγορευτεί κάθε λειτουργία άλλου αεροδρομίου σε ακτίνα 100 χλμ. από την Καλαμάτα!

Οι καιροί ου μενετοί και ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας!

Με κόκκινη γραμματοσειρά αυτά που

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την μίσθωση Αεροδρομίου από τον Δήμο Σπάρτης

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 με την υπ’αριθμ. 365/16-9-2019 απόφαση το Δ.Σ. με εξουσιοδότησε σχεδόν ομόφωνα να χειριστώ το θέμα της επαναλειτουργίας του Αεροδρομίου Σπάρτης. Ουσιαστικά το Δ.Σ. έχει ήδη συναινέσει για τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί.

Αποφασίζει: κατά πλειοψηφία

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σπάρτης να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια ενώπιον αιρετών διοικητικών αρχών, οργάνων και υπηρεσιών για την παραχώρηση της χρήσης της υφιστάμενης εγκατάστασης αεροδρομίου στον Δήμο Σπάρτης, και τη διαχείριση και αξιοποίηση αυτής προς επίτευξη της ταχύτερης δυνατής εξασφάλισης της επαναλειτουργίας του.

Και στην από 06.12.12 Επιστολή του τότε Δημάρχου κ. Σταύρου Αργειτάκου, Επιστοπήπρος τον τότε Υπουργό Εθνικής Αμυνας, αναφέρεται κατηγορηματικά ότι:

Ομόφωνα δια της υπ’αριθμ. 587/30-11-2012 αποφάσεώς του, αποφάσισε υπερ της αξιοποίησης του αεροδρομίου και κατά πλειοψηφία-μειοψηφούσης μόνο της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως-αποφάσισε περαιτέρω ως τρόπο αξιοποίησης-την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και το ΓΕΑ προκειμένου να παραχωρηθεί η χρήση του αεροδρομίου Λευκοχώματος Σπάρτης προς τον Δήμο Σπάρτης και εν συνεχεία να συναφθεί μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και Υπουργείου Εθνικής Αμυνας προγραμματική σύμβαση, δυνάμει και εις εκτέλεση των όρων της οποίας, θα δύναται ο Δήμος Σπάρτης να αξιοποιήσει το τοπικό αεροδρόμιο, ως αεραθλητικό κέντρο για ανάπτυξη του αεραθλητισμού, περαιτέρω δε και για την υποστήριξη του συνόλου των δραστηριοτήτων, ήτοι για χρήση του αεροδρομίου για αεροσκάφη της γενικής αεροπορίας.

Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Υφυπουργοί

Η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης είναι ιστορική και εξόχως σημαντική, δεδομένου ότι εφόσον ανταποκριθείτε στο αίτημά μας θα μας δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε άμεσα και με επενδύσεις χαμηλού κόστους τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Λευκοχώματος Σπάρτης- που τώρα τελεί σε αχρησία-έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως ζωτικό για την περιοχή και το νομό ευρύτερα αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας και αεραθλητικό κέντρο.

Σημειώνουμε με έμφαση ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρίσταντο και υπεστήριξαν την απόφαση του Δήμου Σπάρητς οι δύο βουλευτές Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κύριος Αθανάσιος Δαβάκης και Φεβρωνία Πατριανάκου ενώ με σχετική επιστολή του υπεστήριξε την απόφαση και ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος. Παρίσταντο επίσης ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του συνδέσμου χειριστών και ιδιοκτητών αεροσκαφών Ελλάδος (ΣΧΙΑ) κ.κ. Αντώνιος Φελούρης και Παναγιώτης Βαλιώτης καθώς και ο Πρόεδρος του συνδέσμου επαγγελματικών πιλότων κ. Γεώργιος Τσιπριάνης, οι οποίοι συμφώνησαν με την εισήγηση του κ. Δημάρχου.

Η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύουσα και παράγουσα εννόμους συνεπείας από της δημοσιεύσεώς της, θα σας κοινοποιηθεί αρμοδίως προσεχώς και βεβαίως θα λάβει χώρα και η ανάρτησή της στο σχετικό διαδικτυακό τόπο.

Δια της παρούσης μας αιτούμεθα προς ημάς όπως άμεσα μεριμνήσετε εις το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Σας προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση του Δήμου Σπάρτης και συγκεκριμένα να γίνει δεκτό το αίτημά μας περί παραχωρήσεως στο Δήμο Σπάρτης του αεροδρομίου ΛευκοχώματοςΣπάρτης και εν συνεχεία να …

Σήμερα, η Κυβέρνηση μέσω:

1. Του Υπουργού Εθνικής Αμυνας
2. Του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
3. Του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
4. Της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
5. Της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
είναι απόλυτα θετική στην προοπτική της επαναλειτουργίας του Αεροδρομίου Σπάρτης από τον Δήμο Σπάρτης με δυνατότητα υπεκμίσθωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της προσπάθειας που έγινε το 2012 και τα Πρακτικά της τότε Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την ανάγκη για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και την ραγδαία αύξηση του κλάδου των logistics καθώς και των αερομεταφορών, ο Δήμος Σπάρτης θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτει αεροδρόμιο εν λειτουργία, πολύ κοντά στον αστικό ιστό της πόλης.

Η λειτουργία του Αεροδρομίου είναι απαραίτητη για την:

1.Οικονομική Ανάπτυξη

2 Εμπορική Ανάπτυξη.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη υψηλού τουρισμού, στην Λακωνία και στη γύρω περιοχή θα παίξει η άφιξη αεροπλάνων 4-6- θέσεων από το εξωτερικό.

3.Αγροτική Ανάπτυξη και διακίνηση των προιόντων.

Χρησιμοποίηση, νέων τεχνικών Αγροτικών καλλιεργειών μέσω Drones, π.χ. Αερολίπανσης, Αεροσπορές, Δενδροφυτεύσεις. Στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης χρησιμοποίηση Dronesγια Ερευνα και διάσωση, καθώς και Επιτήρηση Δασών κατά την θερινή περίοδο.

4. Τουριστική Ανάπτυξη και Διευκόλυνση και Αύξηση της Επισκεψιμότητας.

5. Δασοπροστασία-Πυρασφάλεια-Αεροδιακομιδές.

Το Αεροδρόμιο θα είναι βάση αεροσκαφών-ελικοπτέρων, την θερινή περίοδο Μάιο-Οκτώβριο που είναι η πυροσβεστική περίοδος.

Θα δύναται να ενοικιάσει το Αεροδρόμιο με τις Εγκαταστάσεις του στις Ιδιωτικές Εταιρείες Αεροπυρόσβεσης.

Επίσης θα χρησιμοποιείται για κοινωνικούς σκοπούς, Αεροδιακομιδών από το Ε.Σ.Υ. και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες. (Οι Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες θα χρεώνονται με τέλη εξυπηρετήσεως Αεροδρομίου).

6.Προσέλκυση σχολών σχετικών με την Αεροπορία και την Αεροπορική ιδέα, και βάση συντηρήσεως Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων.

7.Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με πρόσληψη Διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.

8. Εξοικείωση των νέων του Δήμου με τα αεροπορικά θέματα και τις αεροπορικές τεχνολογίες!

Το Αεροδρόμιο θα επιτελεί έργο ενημέρωση στους νέους του Νομού Λακωνίας, ενημέρωση σχετικά με αεροπορικά θέματα και επαγγελματικό προσανατολισμό σχετικά με τα Αεροπορικά επαγγέλματα.

Η επαναλειτουργία του Αεροδρομίου είναι πρωτοβουλία αλλά κυρίως επένδυση και προσφορά του Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία ολόκληρου του Δήμου Σπάρτης αλλά και του συνόλου της Λακωνίας-κάπως αντίστοιχα και με το πλήθος των δαπανών για προνοιακές και πολιτιστικές δράσεις και για δημοτικά έργα υποδομών και γίνονται –γιατί αυτό επιβάλει το κοινό καλό και όχι επειδή υπάρχει άμεση αντιστοιχία δαπάνης και ταμειακού οφέλους. Ωστόσο, φυσικά και θα αποσκοπεί στο άμεσο οικονομικό όφελος, όμως πρωταρχικά αποτελεί επένδυση για το αύριο της Σπάρτης, το αύριο των παιδιών μας.

Μία Σπάρτη με αεροδρόμιο είναι εντελώς διαφορετική Σπάρτη, από μία Σπάρτη χωρίς αεροδρόμιο!

Επιπλέον, η επαναλειτουργία του, θα προσφέρει στην Πολεμική μας Αεροπορία ένα ακόμη λειτουργικό αεροδρόμιο για τις ανάγκες της.

Στόχος του Δήμου μας, είναι η προστασία, η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των συμφερόντων και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ο στόχος μας αυτός επιτυγχάνεται και μέσω της μίσθωσης του αεροδρομίου.

Οι συχνές αερομεταφορές προσώπων και προιόντων προς και από τον Δήμο μας, και η σύνδεση της πόλης της Σπάρτης μέσω του αεροδρομίου μας με τα μεγάλα αστικά κέντρα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, θα αναδείξουν τον τοπικό αεροπορικό τουρισμό, τα αξιοθέατα μέσω πτήσεων, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσουν την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των περιοχών μας.

Επιπλέον η χρήση του Αεροδρομίου από πυροσβεστικά αεροσκάφη, θα συνδράμει αποφασιστικά για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα, ενώ θα είναι εφικτή και η αεροδιακομηδή ασθενών και τραυματιών.

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η μίσθωση Αεροδρομίου Β’ Κατηγορίας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α) διάδρομο προσγείωσης,

β) δάπεδο στάθμευσης Αεροσκαφών,

γ) Κτίριο Διοίκησης-ΠΕΠ συμβατικής κατασκευής και

δ) Μεταλλικό Υπόστεγο

Το Αεροδρόμιο θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Σπάρτης (ή άλλον φορέα, κατόπιν υπεκμίσθωσης), για τις εξής δραστηριότητες:

1)Ανάγκες αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας, Ιδιωτικής Αεροπορίας, Αεροταξί-Αερομεταφορών ως και την συντήρηση αυτών

2) Αεραθλητισμό, ήτοι για λειτουργία Αερολεσχών, Ανεμολεσχών, Αλεξιπτωτισμού, Λεσχών Αερομοντελισμού, ως και την συντήρηση αυτών

3) Εκπαίδευση πιλότων, μηχανικών και συναφών με την Πολιτική Αεροπορία ειδικοτήτων (ήτοι χειριστών Unmanned AerialVehicle-UAV, drone κ.λ.π.),

4) Διακίνηση αγροτικών και εμπορικών προιόντων

5) Στάθμευση πυροσβεστικών αεροσκαφών και επιχειρήσεις πυρόσβεσης

6) Αεροδιακομιδή ασθενών και τραυματιών

7)Διοργάνωση και διεξαγωγή Αεροπορικών-Αεραθλητικών Επιδείξεων, Εκθέσεων καθώς και Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ήτοι αγώνων ταχύτητας ή / και επιδείξεων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται 12 ετής με δυνατότητα παράτασης για 12 ακόμα χρόνια. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται μέχρι 5.000 Ευρώ με δικαίωμα αναπροσαρμογής μετά το 7ο έτος της μίσθωσης σύμφωνα με τον ετήσιο τιμάριθμο του προηγούμενου έτους.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Επίσης συμφωνείται περίοδος χάριτος για το 1ο μισθωτικό έτος, κατά το οποίο δεν θα καταβάλλεται για ένα έτος το μηνιαίο μίσθωμα, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές για την αναμόρφωση και τον εξωραισμό του μισθίου.

ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Θα επιτρέπεται η υπεκμίσθωση σε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο με την συναίνεση του εκμισθωτή.

Η Προκήρυξη για μίσθωση του Αεροδρομίου θα ορίζει ότι το προσφερόμενο αεροδρόμιο θα πρέπει να είναι έτοιμο και άμεσα διαθέσιμο για λειτουργία ή το αργότερο εντός εξαμήνου.

ΜΙΣΘΩΣΗ

Η μίσθωση αυτή είναι σύμφωνη με την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των Δήμων, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και στο Π.Δ.158/2002 (ΦΕΚ 137Α/13-6-2002): «Ιδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (*Όπως επιτρέπεται σε κάθε Δήμο να λειτουργεί λιμάνια, χώρους πάρκινγκ, αποθήκες υγρών καυσίμων, δημοτικά σινεμά και θέατρα, αναπτυξιακές υποδομές, κ.α.).

-Ειδικότερα η μίσθωση εμπίπτει στους τομείς ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης υποδομών και δικτύων για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, και του τουρισμού, αφού η χρήση του Αεροδρομίου, από αεροσκάφη, γενικής και ιδιωτικής αεροπορίας και εταιρείες Αεροταξί θα είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑ 04.06.20

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020, η ΥΠΑ-Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, απάντησε σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου ότι

(1) Στις 04.06.2014, η ΥΠΑ «απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμο Σπάρτης με τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν για να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης του αεροδρομίου!»

(2) Σύμφωνα με την απάντηση της ΥΠΑ, από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τις εκλογές του 2019, «ο Δήμος Σπάρτης ΔΕΝ επανήλθε με απαντητικό έγγραφο»!

(3) Σύμφωνα με την απάντηση της ΥΠΑ, «το 2019 οριστικοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας. Σε αυτό ΔΕΝ περιλαμβάνεται η αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Σπάρτης»!

* Το Σχέδιο συντάχθηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο 2019!

(4) Σύμφωνα με την απάντηση της ΥΠΑ, «οι μεταφορικές ανάγκες του νομού Λακωνίας εξυπηρετούνται σε ύψιστο βαθμό από τις εθνικές οδούς Καλαμάτας Σπάρτης και Αθήνας-Σπάρτης»!

* Δηλαδή, ξεκαθαρίστηκε ότι ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το Αεροδρόμιο Σπάρτης ως Κρατικό!

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κυριολεκτικά, δεν υπάρχει ούτε δευτερόλεπτο για χάσιμο, γιατί ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκρατικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και είναι σίγουρο ότι όπως όλες οι άλλες σχετικές με την αποκρατικοποίηση αεροδρομίων συμβάσεις δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία άλλου αεροδρομίου σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων, πλην των ήδη αδειοδοτημένων.

Στην πρώτη φάση, με προθεσμία η οποία εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν συγκεκριμένα τεχνικοοικονομικά κριτήρια καλούνται να καταθέσουν τους φακέλους τους. Στη συνέχεια το Υπερταμείο, αφού τους αξιολογήσει, θα υποβάλουν τις δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές προσφορές τους. Σε αυτή τη φάση θα προσδιοριστούν κατόπιν διαβούλευσης η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης και οι προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης.

ΑΛΛΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ το μισό σε μέγεθος του ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ!!!!

Η προσπάθεια της δημιουργίας του αεροδρομίου άρχισε το 2004.

*Το πρώτο έγγραφο υπογράφτηκε από τον Καποδιστριακό Δήμο Κάμπου Καρδίτσας τον Απρίλιο του 2004. Η τελική έκθεση για την επιθεώρηση από την ΥΠΑ/Δ3/Α έχει ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2013 και το ενημερωτικό σημείωμα προς το Διοικητή της ΥΠΑ υπογράφηκε στις 14 Ιανουαρίου 2014.

Δεκαπέντε μέρες αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου υπεγράφη η απόφαση του Υπουργού.

Στις 13 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αρ. φύλλου 326/Β’/13-02-2014) η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχ. Χρυσοχοίδη, με την οποία αδειοδοτείται το πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης, που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας. ¨Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στο πεδίο προσγείωσης Μυρίνης χορηγείται άδεια ίδρυσης-λειτουργίας Αεροδρομίου Κατηγορίας Β’ ελαφρών αεροσκαφών με φορέα λειτουργίας τον Δήμο Καρδίτσας και ισχύ αορίστου χρόνου.

Η άδεια που πήρε το αεροδρόμιο Μυρίνης είναι βάσει του Π.Δ. 185/2002 (ΦΕΚ 137Α/2002) για την «Ιδρυση, κατασκευή…. Λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του αεροδρομίου αντιστοιχεί σε κατηγορία πυρασφάλειας 1, για την οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τον ισχύοντα «Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμιοα-ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης αεροσκαφών», κατ’ελάχιστο τα ακόλουθα:

Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 500 λίτρων τροχήλατη

Σύστημα παραγωγής υγραφρού με δοχείο αφρού χωρητικότητας 14 λίτρων, δεξαμενή νερού χωρητικότητας 230 λίτρων και ρυθμό εκροής διαλύματος υγραφού 230 λίτρων ανά λεπτό.

Πυροσβστήρα ξηράς σκόνης 45 κιλών με ρυθμό εκροής 2,25 κιλά ανά δευτερόλεπτο.

Οχημα για τη ρυμούλκηση του ανωτέρω εξοπλισμού.

Η ίδρυση του νέου αεροδρομίου οφείλεται σε πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος είναι και ο φορέας διαχείρισης του Αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών γενική αεροπορίας και οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης-απογείωσης.

2. Τον Ιούνιο 2022, ο Υπουργός Μεταφορών Κων. Καραμανλής υπέγραψε με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας την άδεια λειτουργίας αεροδρομίου γενικής αεροπορίας στο Επιτάλιο Πύργου Ηλείας [διάδρομος 650 μ. δεν λειτουργεί ακόμα]!

3. Επίσης το καλοκαίρι 2022, ο Δήμος Μήλου υπέγραψε 12-μηνο πιλοτικό μνημόνιο συνεργασίας με την ΥΠΑ ώστε το αεροδρόμιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και για τις ώρες που δεν θα υπάρχουν πτήσεις και θα είναι κλειστό, το αεροδρόμιο να το λειτουργεί ο Δήμος σαν πεδίο προσγείωσης μικρών αεροσκαφών και αεραθλητισμού.

4. Η Fraport βέβαια και η σύμβασή της δεν έχει καμία σχέση με εμάς.

{Σημ. Το Αεροδρόμιο Καλαμάτας απέχει 65΄ λεπτά από τη Σπάρτη, 2 ½ ώρες από την Μονεμβάσια και 2 ώρες από την Αρεόπολη! Δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της Λακωνίας!

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα μόνα άλλα αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο

(1) Της Τρίπολης στην εκεί στρατιωτική βάση και φυσικά δεν διατίθεται για να λειτουργήσει ως Αεροδρόμιο του Δήμου Σπάρτης και ούτε μας ενδιαφέρει γιατί δεν ικανοποιεί τα «1», «2» και «3», παραπάνω, και
(2) Της Καλαμάτας που λειτουργεί ως διεθνές κρατικό πολιτικό και στρατιωτικό αεροδρόμιο. Βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αποκρατικοποίησης (πολλών εκατομμυρίων Ευρώ) και φυσικά δεν διατίθεται για να λειτουργήσει ως Αεροδρόμιο του Δήμου Σπάρτης, και ούτε μας ενδιαφέρει γιατί δεν ικανοποιεί τα «1», «2» και «3», παραπάνω!

Η κατασκευή νέου αεροδρομίου, με κόστος μελέτης, απαλλοτριώσεων και κατασκευής πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη υπάρχει το παλιό, είναι αστεία και ως σκέψη!

Η μόνη λύση είναι αυτή της Συμφωνίας παραχώρησης με το ΜΤΑ και το ΓΕΑ!

Η αύξηση των εσόδων του Δήμου από την λειτουργία του Αεροδρομίου ενδεικτικά και μόνο, και αυτονόητα με κάποιο ποσοστό αβεβαιότητας, θα προέρχεται κυρίως:

1.Από τον ορισμό τελών προσγείωσης και τελών προσέγγισης αεροσκαφών που θα κυμαίνονται από 500-1000 Ευρώ μηνιαίως.

2. Από την ενοικίαση εκπαιδευτικού χώρου (ΤΕRMINAL και στάθμευση συνολικά εννέα Αεροσκαφών) σε τρείς σχολές από 3.000 Ευρώ μηνιαίως.

3. Από την κατασκευή υποστέγων για φύλαξη Αεροσκαφών και Μικρών Τζέτ με ενοίκιο από 1000-5000 Ευρώ μηνιαίως.

4. Από την λειτουργία του Εστιατορίου, αναψυκτηρίου, αίθουσας προσομοιωτή, αίθουσας ανάπαυσης πιλότων, VIP Lounge, με αντίτιμο 1000 Ευρώ μηνιαίως.

5. Από την διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων ταχύτητας μοτοσικλετών, εορταστικές συγκεντρώσεις ελαφρών αεροσκαφών από εσωτερικό και εξωτερικό, αεροπορικά συνέδρια-σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια σε τοπικά σχολεία του Ν. Λακωνίας, ο Δήμος μας θα λαμβάνει κατά προσέγγιση εισόδημα 20.000 Ευρώ ετησίως.

Τα λειτουργικά έξοδα ανά μήνα θα είναι τα εξής:

– Security κόστους 1000 Ευρώ

-Ενας υπάλληλος λειτουργίας Αεροδρομίου 1000 Ευρώ

-Ενοίκιο 5.000 Ευρώ*

-Λογαρασμοί κοινής ωφέλειας 1500 (εφόσον το αεροδρόμιο έχει κίνηση και έσοδα)!

Σύνολο=8.500 Ευρώ τον μήνα.

(* Αν υποθέσουμε ότι το κόστος κατασκευής του αεροδρομίου με διάδρομο 1250 μ. είναι τουλάχιστον 15 εκατ. Ευρώ και οι ‘αγορές’ απαιτούν αποδόσεις της τάξης του 6% (10% στην πραγματικότητα), τότε το ετήσιο μίσθωμα θα έπρεπε να είναι 900 χιλ. και όχι 60 χιλ. ευρώ).

Ας λάβουμε υπόψη ότι 22.000.000 ευρώ κόστισε μόνον η επέκταση του αεροδρομίου Νάξου, γύρω στα 10.000.000 ευρώ της Χίου και 46.200.000 ευρώ της Πάρου, αλλά εκεί θα κατασκευάσουν και νέο αεροσταθμό!

• Αν υποθέσουμε με βάση τα παραπάνω ότι η κατασκευή εκ νέου ενός τέτοιου αεροδρομίου θα κόστιζε τουλάχιστον €15-20 εκατομ. και ότι η απόδοση σε τέτοιες επενδύσεις θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον της τάξης του 5%, τότε το εύλογο ετήσιο μίσθωνα θα έπρεπε να είναι €1 εκατομ. και όχι €60 χιλ.!}.

Αν και τα έσοδα από την από την μίσθωση του Αεροδρομίου υπερκαλύπτουν τις δαπάνες, άμεσος στόχος μας είναι η υπεκμίσθωση του Αεροδρομίου σε αξιόπιστους επενδυτές-διαχειριστές-εκμεταλλευτές του Αεροδρομίου με ενοίκιο υψηλότερο αυτού που θα πληρώνουμε στο ΜΤΑ!.

Τέλος η διαδικασία της μίσθωσης του Αεροδρομίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) δηλαδή με ανοικτό διαγωνισμό. Αν ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί δεν αποφέρει αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Επίσης αφού τηρηθεί η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει εκτίμηση από την επιτροπή καταλληλότητας όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. 3,5 παρ. 4 και 7 του ΠΔ 270/81.

Η αρμοδιότητα του Δήμου για την μίσθωση του Αεροδρομίου ασκείται προς όφελος ολόκληρης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σπάρτης και όλων των κατοίκων της περιφέρειάς του, αλλά και σε διαδημοτικό επίπεδο όλων των Δήμων του Ν. Λακωνίας (Δ. Ευρώτα, Δ. Ανατολικής Μάνης, Δ. Μονεμβασίας) μέσω σχετικών συμβάσεων ή διαδημοτικής συνεργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ