«Στηρίζουμε το αναμορφωτικό και καινοτόμο έργο του Δούκα»

3 πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων δηλώνουν επίσημα τη στήριξή τους στο νυν δήμαρχο Σπάρτης

Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του δήμου Σπάρτης, έγινε γνωστό ότι οι πρόεδροι Ανωγείων, Χρυσάφων και Λευκοχώματος δηλώνουν απερίφραστα τη στήριξή τους στον Πέτρο Δούκα, τονίζοντας ότι υποστηρίζουν το αναμορφωτικό και καινοτόμο έργο που γίνεται στην περιοχή του δήμου. Ειδικότερα:

  • Γεωργακάκος Νικόλαος – Πρόεδρος  Ανωγείων
  • Παναγάκης Ιωάννης – Πρόεδρος Χρυσάφων
  • Κουτράκος Ηλίας – Πρόεδρος Λευκοχώματος

Οι κάτωθι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Γεωργακάκος Νικόλαος, Παναγάκης Ιωάννης και Κουτράκος Ηλίας δηλώνουμε απερίφραστα την στήριξη μας στον Δήμαρχο Πέτρο Δούκα και την παράταξη του για το αναμορφωτικό και καινοτόμο έργο που γίνεται στην πόλη της Σπάρτης και στις Τοπικές Κοινοτήτες του Δήμου.