Στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους το Δ.Σ. Σπάρτης

Περίληψη απόφασης που ελήφθη πρόσφατα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης, συνελθόν σε συνεδρίαση την 15η-02-2024, με την με αρ. 24/15-02-2024 απόφασή του (αρ. πρακτ. 6/2024), αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος στήριξης στα αιτήματα των αγροτών-κτηνοτρόφων της Λακωνίας:

«Ψήφισμα στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης στα αιτήματα των αγροτών-κτηνοτρόφων της Λακωνίας»

· Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και κατ’ επέκταση για την επιβίωσή τους.

· Στηρίζουμε τον αγώνα τους, γιατί ως κατεξοχήν αγροτικός και κτηνοτροφικός Δήμος, γνωρίζουμε τις σκληρές και αντίξοες συνθήκες, αλλά και τη συνεχή αγωνία τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραγωγή και την επιβίωσή τους.

· Γνωρίζουμε επίσης πως η επιβίωση, αλλά και η προκοπή ολόκληρης της περιοχής μας, εξαρτάται από την εξασφάλιση και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

· Επιπρόσθετα,επειδή η μειωμένη παραγωγή του ελαιολάδου,της ελιάς καλαμών,των εσπεριδοειδών και γενικά των αγροτικών προϊόντων, λόγω του δάκου, της ανομβρίας, των υψηλών θερμοκρασιών κ.λ.π. σε αντιδιαστολή με το δυσβάστακτο κόστος παραγωγής, η κατακόρυφη αύξηση των δαπανών διαβίωσης, η μείωση των επιδοτήσεων, λόγω της τροποποίησης της νέας ΚΑΠ, ηχαμηλή τιμή πώλησης του γάλακτος,το υψηλό κόστος εκτροφής του ζωικού κεφαλαίου, απειλούν με εξαφάνιση τους αγρότες,τους κτηνοτρόφους με εγκατάλειψη των καλλιεργειών και του πρωτογενούς τομέα της Σπάρτης, της Λακωνίας και της χώρας.

· Τέλος, επειδή η Αγροτική Ανάπτυξη αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα συμβάλουν στην βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, προωθώντας παράλληλα την ολοκλήρωση όλων των μεγάλων τεχνικών έργων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στέφανος Βρεττάκος Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό 6/15-02-2024 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στέφανος Βρεττάκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δεδεδήμου Γεωργία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Κουρεμπής Γεώργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), Αντωνάκος Χρήστος-Άγγελος, Αρβανίτης Δημήτριος, Αρφάνης Δημήτριος, Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία, Βαλιώτης Ευάγγελος, Γιαννακόπουλος Παντελής, Γιαννόπουλος Δημήτριος, Γκολέμης Αναστάσιος, Δούκας Πέτρος, Ζαχαράκη Νίκη, Θεοδωρακάκος Παναγιώτης, Κακούρος Δημοσθένης, Κανελλάκης Ηλίας, Κανελλοπούλου Αναστασία, Καρμοίρης Ιωάννης, Κατσίχτης Θεόδωρος, Κοκκορός Ευστράτιος, Κουλουβάκος Γεώργιος, Κουρτσούνης Παναγιώτης, Κυριακούλιας Δημήτριος, Λάζαρης Θεοφάνης, Μαλλιαρός Δημήτριος, Μπαρέλος Παναγιώτης, Μπεμπέτσος Παντελής, Παυλής Παναγιώτης, Σελίμος Σπυρίδων, Τζανετέα Αδαμαντία, Τριτάκης Παναγιώτης, Τσούκλερης Νικόλαος, Φλώρος Νικόλαος