Στην Καλαμάτα οι σωλήνες Φ800 για τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης

Μεταφέρθηκαν από την Κίνα στο λιμάνι της μεσσηνιακής πρωτεύουσας

Κατέπλευσε πρόσφατα στο λιμάνι Καλαμάτας το φορτηγό πλοίο «RISE 1905», το οποίο μετέφερε στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα τους πρώτους σωλήνες διατομής Φ800 που προορίζονται για το έργο του νέου κεντρικού αγωγού ύδρευσης από τις Πηγές του Πηδήματος στην Καλαμάτα.

Μετά από ταξίδι εβδομάδων, οι σωλήνες που φορτώθηκαν σε λιμάνι της Κίνας, έφτασαν στον προορισμό τους και πλέον, μετά τη διαδικασία του εκτελωνισμού, θα ακολουθήσει η μεταφόρτωσή τους στο εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου να εκκινήσει η κύρια φάση κατασκευής του έργου.