Σπίτι μου | Περισσότερες από 14.000 αιτήσεις

Αναλυτικά τα στοιχεία

Περισσότερες από 14.000 αιτήσεις υπέβαλαν νέοι ηλικίας 25-39 ετών και ζευγάρια στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Υπενθυμίζεται πως  ένα ζευγάρι αυτής της ηλικιακής ομάδας  για να ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει το ένα μέλος να πληροί το ηλικιακό κριτήριο και να έχει ετήσιο εισόδημα από 10.000  έως 16.000 ευρώ και να μην έχει στην κατοχή του δικό του σπίτι.

Επίσης επισημαίνεται πως το μέγιστο ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και η αξία της κατοικίας –βάσει συμβολαίων– τα 200.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό ακόμη και τον διπλασιασμό του αρχικού ποσού που είχε προβλεφθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ώστε να φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΠΑ

Ήδη έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες τουλάχιστον 600 από τις αιτήσεις, ενώ υπάρχουν και 50 περιπτώσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο στάδιο της υπαγωγής, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει στην τράπεζα και τα απαιτούμενα έγγραφα για συγκεκριμένο ακίνητο, όπως αναφέρει η  εφημερίδα “Καθημερινή”  που επικαλείται τα πρόσφατα στοιχεία της ΔΥΠΑ

Αυτό άλλωστε, δηλαδή η εξεύρεση του κατάλληλου ακινήτου, είναι και το πλέον σημαντικό βήμα για την έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι δανειολήπτες πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, ήτοι είναι νέοι, ηλικίας έως 39 ετών, έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 και έως 16.000 ευρώ και δεν διαθέτουν δικό τους σπίτι. Αυτό βέβαια που καθιστά άκρως ελκυστικό το πρόγραμμα είναι το ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο, αφού είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Εξάλλου, το 75% του δανείου που χορηγείται από τη ΔΥΠΑ είναι άτοκο και μόνο το 25% θα δοθεί με βάση τους όρους που έχουν καθορίσει οι συμμετέχουσες τράπεζες.

Αναλυτικά, η διαδικασία χορήγησης δανείου ακολουθεί τα εξής βήματα:

Α) Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την τράπεζα που επιθυμεί και υποβάλλει την αίτησή του. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Συμμετέχουν επίσης η Παγκρήτια, οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και η Attica Bank. Εως τη Μεγάλη Πέμπτη είχαν υποβληθεί 14.000 αιτήσεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου.

3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους.

4. Δήλωση Ε9 και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου έτους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Στην περίπτωση ζευγαριών, τα έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο.

Β) Η τράπεζα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων και χορηγεί την οικονομική προέγκριση, η οποία ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχουσες τράπεζες έχουν προεγκρίνει τουλάχιστον 600 αιτήσεις. Μάλιστα εκτιμάται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών και προέγκριση περισσότερων αιτήσεων.
Γ) Ο αιτών γνωστοποιεί το ακίνητο και την τιμή του, καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα. Αυτό εκτιμάται ότι είναι και το πλέον δύσκολο βήμα, κυρίως για όσους δεν έχουν ακόμη βρει το κατάλληλο σπίτι. Βάσει του νόμου, πάντως, το πρόγραμμα αφορά σπίτια μέχρι 150 τ.μ., παλαιότητας 15 ετών και πάνω. Επίσης θα πρέπει να έχουν άδεια κατασκευής έως το 2007.

Δ) Μετά τους αναγκαίους ελέγχους, η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και ξεκινάει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του προς αγορά ακινήτου (διαρκεί έως και 60 ημέρες).

Ε) Υπογράφεται η σύμβαση δανείου και εκταμιεύεται το δάνειο, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο πρόγραμμα. Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών, που καλύπτουν συνήθως έως το 80%. Συνεπώς, η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού, αντί για 20% που προβλέπεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

Eπιτόκια: Τι ισχύει σήμερα για τα σταθερά επιτόκια

Η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ ανέκοψε την ανοδική πορεία που κατέγραφε η αγορά στεγαστικής πίστης.

Τα σταθερά επιτόκια που ισχύουν σήμερα –αν και αυξημένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν– διαμορφώνονται από 3,50% για δάνεια μικρής διάρκειας 3 ετών και φθάνουν έως και 4,90% για μεγάλης διάρκειας 30 ετών. Συγκεκριμένα, το σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια της Eurobank διαμορφώνεται στο 3,50%, για 5 χρόνια στο 3,60%, για 10 χρόνια στο 4,30% και στο 4,60% για σταθερή χρονική διάρκεια από 15 έως και 30 χρόνια.

Το σταθερό επιτόκιο για 10 έτη της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώνεται από 3,80% έως 4,20%, το σταθερό για 15 έτη διαμορφώνεται από 4,05% έως 4,45%, για 20 έτη από 4,30% έως 4,60%, για 25 έτη από 4,45% έως 4,75% και το σταθερό επιτόκιο για 30 έτη διαμορφώνεται από 4,60% έως 4,90%.

Το σταθερό επιτόκιο της Alpha Bank για τα πρώτα 5 έτη διαμορφώνεται στο 3,60%, το σταθερό 10 ετών στο 4%, το σταθερό 15 ετών στο 4,20% και το σταθερό 20 ετών στο 4,60%. Τα επιτόκια της τράπεζας προσαυξάνονται κατά 0,30% σε περίπτωση χρηματοδότησης άνω του 60% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου.

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει επιτόκια σταθερά από 3,55% έως 4,80% για διάρκεια από 3 έως 30 έτη, ενώ το κυμαινόμενο επιτόκιο της τράπεζας διαμορφώνεται με βάση το euribor 1 μηνός πλέον περιθωρίου, που ξεκινάει από 1,90% και φθάνει έως 2,85%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, μετά τη σταθερή περίοδο, εφαρμόζεται κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο για τις υπόλοιπες τράπεζες βασίζεται στο euribor 3μήνου προσαυξημένο κατά 3,3% ή 3,75% για την Εθνική Τράπεζα, κατά 2% έως 2,50% (ανάλογα με το ύψος του δανείου) για την Alpha Bank και έως 2,5% για τη Eurobank.

enikonomia