Σπάρτη | Υποβολή Αρχικών Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης

Έχει γίνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν το Σάββατο 29/09/2018 εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης, προκειμένου η ζημιά να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και να ενισχυθούν οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά.

Καλούνται όσοι παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιά από τη θεομηνία σε φυτικό κεφάλαιο, ζωικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο (γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κ.α.) ή αποθηκευμένα προϊόντα (γεωργικά προϊόντα, ζωοτροφές κ.α.) να απευθυνθούν στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ μέχρι την Τρίτη 16/10/2016, ώστε να υποβάλλουν μια αρχική αίτηση για τις ζημιές που έχουν υποστεί

Η αίτηση υποβάλλεται στο όνομα του παραγωγού που είναι αρχηγός και κάτοχος της εκμετάλλευσης. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Η υποβολή αρχικής αίτησης είναι υποχρεωτική για ζημιές σε πάγιο και ζωικό κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, ετήσιες καλλιέργειες και ανθοκομικές καλλιέργειες-φυτώρια, προκειμένου το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ να προβεί εγκαίρως στην εκτιμητική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι οι αρχικές αιτήσεις (που θα υποβληθούν προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά) θα καθίστανται οριστικές μόνο εφόσον ενταχθεί η αναγγελία σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και επανυποβληθούν τότε εκ νέου οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο προβλεπόμενο διάστημα που θα ανακοινωθεί από τον ΕΛΓΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ατελώς, στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα.

Από το Δήμο Σπάρτης

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ

 Για την  υποβολή Αρχικών Αιτήσεων

(για ζημιές σε πάγιο, ζωικό, φυτικό κεφάλαιο από έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-9-2018)

Δημοτική Ενότητα Δημοτική / Τοπική Κοινότητα Αρμόδιος Ανταποκριτής Διεύθυνση Τηλέφωνο
Δημοτική Ενότητα

Σπάρτης

Σπαρτιατών Ψυμογεράκος Λυκούργος Μαγούλα,

(παλιό Δημαρχείο Μυστρά)

2731361125
Αφισίου Κοντογεωργάκου Γεωργία Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος

2731081866 (εσωτ. 104)
Κλαδά
Αμυκλών Δρίβα Τασία Ψυχικό Σπάρτης,

δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 3
Καλυβίων Σοχάς
Δημοτική Ενότητα Καρυών

 

Καρυών Τσίντολας Θεόδωρος Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866, εσωτ.106
Δημοτική Ενότητα Οινούντος

 

Σελλασίας Τσίντολας Θεόδωρος Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

3ος όροφος

2731081866, εσωτ.106
Βαμβακού
Βαρβίτσας
Βασαρά
Βουτιάνων
Βρεσθένων
Θεολόγου
Κονιδίτσας
Δημοτική Ενότητα Πελλάνας Καστορείου Μαχαίρα Γιαννούλα Καστόρι,

Γραφείο Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας

2731361021

και

2731361012

και

2731057850

Αγ.Κωνσταντίνου
Αγόριανης
Αλευρού
Βορδόνιας
Γεωργιτσίου
Λογγανίκου
Πελλάνας
Περιβολίων
Δημοτική Ενότητα Μυστρά Μαγούλας Τσάκωνας Παναγιώτης Μαγούλα,

Κοινοτικό κατάστημα, πλατεία Μαγούλας

2731022482
Αγίας Ειρήνης
Λογγάστρας
Σουστιάνων
Αγίου Ιωάννη Νικόλαος Παναγάκος Μαγούλα,

παλαιό Δημαρχείο

2731361127
Αναβρυτής
Μυστρά
Παρορείου
Τρύπης
Δημοτική Ενότητα

Θεραπνών

Αγ.Αναργύρων Πλαγάκη Νίκη Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.116
Αγριάνων
Γκοριτσάς
Καλλονής
Πλατάνας Γεωργία Βουλούκου Σπάρτη,

Ευαγγελιστρίας 85-87

2ος όροφος

2731081866, εσωτ.114
Σκούρας
Κεφαλά Νικολέτος Σταύρος Ψυχικό Σπάρτης,

δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου)

2731027785, εσωτ. 1
Χρυσάφων
Δημοτική Ενότητα

Φάριδος

Ανωγείων Λαγάκος Θεοδόσης και Προκοπίδης Ηλίας Ξηροκάμπι

Δημαρχείο

2731360819 και 2731035243
Άρνας
Βασιλικής
Γοράνων
Καμινίων
Λευκοχώματος
Ξηροκαμπίου
Παλαιοπαναγιάς
Πολοβίτσας
Ποταμιάς
Σπαρτιάς
Τραπεζοντής