Sparta | Ισχυρό brand name χωρίς ταυτότητα

Η επωνυμία Σπάρτη είναι παγκοσμίως ένα ισχυρό brand name  μέσω της αρχαίας ιστορίας και αίγλης που διέπει το τόπο, ενώ πολλές φορές αποτέλεσε έμπνευση σε δημιουργούς πολλών αθλητικών γεγονότων. Ταυτόχρονα, το brand name Sparta προσέφερε μεταξύ άλλων, το όνομά της σε πολλά σωματεία και ομάδες.  Άλλωστε, η Σπάρτη, αποπνέει μία αχτίδα λάμψης από το αιώνιο φως της αρχαίας ελληνικής πόλης- κράτος.

Πάραυτα, αξιοσημείωτη είναι η επεξήγηση του “brand” ως όρος αφού η Σπάρτη έχει την τιμή να είναι ανάμεσα στα πιο ισχυρά brand.  Ο Αμερικάνικος Σύνδεσμος Μάρκετινγκ (American Marketing Association) ορίζει το “brand” ως εξής: «ένα όνομα, ένας όρος, ένα σχέδιο, ένα σύμβολο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο ταυτίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία ενός οργανισμού ή ενός ανθρώπου και το διαφοροποιεί από τα άλλα της αγοράς». Πράγματι, για πολλά χρόνια, η λέξη χρησιμοποιούνταν κυρίως για να ταυτοποιήσει ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια εταιρεία, ή ακόμα και μια πόλη. Η εξέλιξη του μάρκετινγκ επέφερε τον όρο «trademark». Ωστόσο, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο υπάγεται και η πόλη επιφέρει το ερώτημα «Ποιο είναι το προϊόν Σπάρτη»;

Η Σπάρτη αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες πόλεις στην Ελλάδα αν και δεν είναι λίγοι οι τουρίστες που θεωρούν ότι η πόλη διαθέτει Σπαρτιάτες ντυμένους με στολές να περπατούν στην πόλη, τον Λεωνίδα και την αρχαία πόλη. Αυτή η άποψη θα μπορούσε να υφίσταται κατά κάποιο τρόπο (π.χ διαδραστικά), αλλά τα κονδύλια είναι τεράστια και οι τοπικές αρχές αδυνατούν να τολμήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Η σύγχυση των απόψεων για το τι μπορεί να βιώσει κάποιος στη Σπάρτη καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ταυτότητας της πόλης. Βασική προϋπόθεση δημιουργίας ταυτότητας αποτελεί η αποτύπωση των δυνάμεων της πόλης και η πλήρης αποσαφήνιση των δυνατοτήτων της ως ουραγός του ισχυρού παρελθόντος της.

Βασικός άξονας μελέτης και αποτύπωσης των δυνάμεων της Σπάρτης είναι οι μορφές τουρισμού και η απογραφή των προσόντων της για την δημιουργία εναλλακτικού τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η Σπάρτη είναι μία πόλη που διέπεται από πολλές μορφές τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζεται με την δημιουργία αθλητικών γεγονότων, ο αθλητικός τουρισμός. Ωστόσο, δίδονται οι ευκαιρίες δημιουργίας εκκλησιαστικού τουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού, τουρισμού της υπαίθρου και αγροτουρισμού.

Δυστυχώς, ο Δήμος Σπάρτης υπέπεσε στα λάθη που είθισται εξαιτίας της ανυπαρξίας ή ενδεχομένως και της άγνοιας ενός στοχευμένου επιχειρηματικού σχεδίου και ακολούθως την δημιουργία κατάλληλων στρατηγικών προώθησης και επικοινωνίας. Ακόμα και στο σήμα του Δήμου συνειδητοποιεί κανείς την σύγχυση που επικρατεί για το τι είναι Σπάρτη και τι μπορεί να βιώσει κάποιος. Η δημιουργία ενός branding χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στόχο αποτύπωσε τη χαοτική ερμηνεία του κυρίαρχου ερωτήματος. Το brand name πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να αποτελεί μέσο ανάδειξης για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού.

Έτσι, προκύπτει ότι για την δημιουργία ταυτότητας της πόλης Σπάρτης θα πρέπει σε πρώτη φάση να πραγματοποιηθεί μια πλήρης ανάλυση της παρούσας κατάστασης. Που βρισκόμασταν, που είμαστε σήμερα και που θέλουμε να φτάσουμε. Έπειτα, η αναζήτηση των δραστηριοτήτων κάθε τοπικής κοινότητας του Δήμου θα επιδώσει μία μορφή για το τι μπορεί να βρει ο επισκέπτης στο τόπο μας. Οι αναλύσεις αυτών, θα αποκρυσταλλώσουν τους στόχους του Δήμου. Ωστόσο, αυτό δεν επαρκεί για την δημιουργία ταυτότητας. Θα πρέπει να περιγραφεί το προϊόν «ΣΠΑΡΤΗ» και να αποτυπωθούν οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που σκιαγραφούν την πόλη. Η όλη προσπάθεια θα δημιουργήσει τάξη στην όλη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί.

Η δημιουργία ταυτότητας όμως, δεν ευσταθεί μόνη της ωσάν πραγματικό γεγονός αφού η όλη προσπάθεια διέπεται από την αϋλότητα των εν δυνάμει προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό επιβάλλει την πλήρη ανάλυση της αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν «ΣΠΑΡΤΗ» και στο κομμάτι της αγοράς που θα διεκδικήσει. Έπειτα από την πλήρη ανάλυση της ««ΣΠΑΡΤΗ» θα πρέπει να δημιουργηθεί συγκεκριμένη πολιτική μάρκετινγκ όπου και θα εντάσσονται συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες και το κόστος τους για την ανάδειξη της πόλης και των δυνατοτήτων της με απώτερο σκοπό την προσέλκυση τουριστών και τη δημιουργία πιστότητας των. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η καινοτομία αποτελεί βασική ανάγκη για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η πόλη μας δεν εμπνεύστηκε από την αρχαία πόλη-κράτος και αυτό δημιούργησε σύγχυση στην εικόνα της με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός της εικόνας της να ξεκινά από τη βάση της απαντώντας στο ερώτημα «Τι είναι η Σπάρτη»;

Γράφει η Μαρία Πλαγάκη Χαντζή

MSc Επικοινωνιολόγος- Οικονομολόγος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ