Σκούρα / Διαμαρτυρία για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Όλα όσα αναφέρονται στο σχετικό ψήφισμα

Εκφράζουμε το κοινό αίσθημα αδικίας και αγανάκτησης και            

                             ΖΗΤΟΥΜΕ

από το κ. Αναστάσιο Χάλκη και τη κ. Παναγιώτα Χάλκη, που κατάγονται από τη Σκούρα αλλά δεν κατοικούν στη Σκούρα, να ανακαλέσουν τη πράξη δωρεάς ακινήτου  της πατρικής τους και της μητρικής τους περιουσίας (όπως αναγράφεται), που έχουν κάνει στο Δήμο Σπάρτης αριθ. Απόφασης οικονομικής επιτροπής 250/27-7-2021.

Αντιγράφουμε από την εισήγηση-γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σπάρτης κ.  Κωστάκου

// είναι κατεπείγον, λόγω του ότι την 1-82021 τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ΕΠΠΕΡΑΑ για την  κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) και δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω δωρεά του ακινήτου αφού είναι προς όφελος του  και για τον ανωτέρω σκοπό//.

                                 ΖΗΤΟΥΜΕ

Από όλους τους αρμόδιους φορείς

1. ΔΗΜΑΡΧΟ  ΣΠΑΡΤΗΣ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ

4. ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6. ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ που  είναι  ΣΚΟΥΡΑΙΟΙ.

7.  ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8. Και κάθε άλλον, ΜΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ   ΚΛΠ.

                 ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ   ΑΜΕΣΑ

1. Για τη Μελέτη Δημιουργίας του Σταθμού(κατάλληλη χωροθέτηση ΣΜΑ, τεχνολογία σταθερό ή κινητό ΣΜΑ, δυναμικότητα- τόνοι απορριμμάτωνκτλ) και τη διάρκεια ισχύος της

Επίσης τις περιμετρικές προκαλύψεις του χώρου, αντιπυρική ζώνη 8 μέτρων, τάφρος ομβρίων, εσωτερική αποχέτευση ακαθάρτων κ.α., σύμφωνα με τη ΚΥΑ 114218/1997

2. Για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τη σχετική  γνωμοδότηση αφού είναι απόσταση περίπου 400 μέτρα από τη κοίτη του Ποταμού Ευρώτα, λιγότερα μέτρα από το παραπόταμο Κάκκαρη & επίσης περίπου 750 μέτρα από τις κατοικίες της Σκούρας.

3. Την ανάρτηση τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  καθώς και σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο όπως το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

4. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που περιλαμβάνει την καταλληλότητα του ακινήτου

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ, Η ΣΚΟΥΡΑ, ΈΧΕΙ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥ  ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ & ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΜΆΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

ΖΗΤΟΥΜΕ

ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

                             

 ΟΙ   ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

9

94

95

96

97

98