Συνάντηση Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών

Συζητήθηκαν όλα τα καίρια προβλήματα

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του Δ.Σ. της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας αποτελούμενη από την πρόεδρό της Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα και τα μέλη του Δ.Σ. Καρούνη Σπύρο και Μπλέτα Νίκο με του Υφυπουργό Οικονομικών κ Δήμα Χρήστο στην οποία παραβρέθηκαν και οι Βουλευτές Λακωνίας κ. Κρητικός Νεοκλής και κ. Δαβάκης Αθανάσιος.

Στην συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα της Ε.Φ.Λ.Λ. και την μεσολάβηση των δυο βουλευτων Λακωνίας, στο γραφείο του κ. Υφυπουργού, η αντιπροσωπία της Ε.Φ.Λ.Λ. έθεσε στον κ. Υφυπουργό πολλά από τα ζητήματα και τα προβλήματα του κλάδου όπως, τους ασφυκτικούς χρόνους που πιέζουν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες σε σχέση με την περυσινή χρονιά έχουν καθυστερήσει χρονικά λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά την υποβολή τους (λ.χ. λανθασμένες βεβαιώσεις αποδοχών, εσφαλμένα στοιχεία επιδομάτων, αναπηρίας τέκνων, εσφαλμένος υπολογισμός προκαταβολής, κλπ), στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων και υπηρεσιών (αναφερθηκε χαρακτηριστικά η μη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το Υπουργείο Οικονομικών και τις συνέπειες για τους Αγρότες), στην έλλειψη συντονισμού ως προς τις ημερομηνίες που ξεκινά η λειτουργία της κάθε πλατφόρμας. Αναφέρθηκαν στην επιτακτική ανάγκη να δοθεί ικανός χρόνος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από την στιγμή που θα είναι έτοιμο το σύστημα και όλες οι υπηρεσίες θα έχουν ανεβάσει όλες τις βεβαιώσεις και τα απαιτούμενα στοιχεία για το σκοπό αυτό. Μίλησαν για την μεταφορά των καταληκτικών ημερομηνιών εντός του Αυγούστου στον μήνα Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσουν και οι λογιστές να αναπαφθούν.

Επισήμαναν τα αναμενόμενα προβλήματα από την αυτόματη υποβολή των «προσυμπληρωμένων» δηλώσεων, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου, και τις τροποποιητικές που αναγκαστικά θα υποχρεωθούν να υποβάλουν οι φορολογούμενοι και οι λογιστές – φοροτεχνικοί μετά από έλεγχο των στοιχείων.

Ενημέρωσαν για τις δυσκολίες στην εφαρμογή των « », τη θεσμοθέτηση άδειας των λογιστών σε περίπτωση ασθένειας (ή εγκυμοσύνης στην περίπτωση γυναικών) με ταυτόχρονη παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών των πελατών των συγκεκριμμένων λογιστών και τη μη επιβολή προστίμων κ.ο.κ.

Επισημαναν τον ρόλο που παίζουν στον χρόνο υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και οι εταιρείες πληροφορικής πανω στα προγράμματα λογιστικής υποστήριξης των οποίων στηρίζονται τα γραφεία μας και οι οποίες φέτος ήταν σχετικά έτοιμες μετα τις 20/5/2024.

Τεθηκαν τα ιδιαιτερα προβλήματα των συναδέλφων στη επαρχία.

Αναφέρθηκαν τα προβλήματα της ποιότητας των δικτύων (κακές συνδέσεις διαδικτύου και τηλεφωνίας, χαμηλές ταχύτητες κλπ)

Ο κ. Υφυπουργός άκουσε τα θέματα και τα προβλήματα που τέθηκαν από την αντιπροσωπία της Ε.Φ.Λ.Λ. και, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, υποσχεθηκε να μελατήσει τα θέματα που του αναπτυχθηκαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο